Investigating The Factors Which Are Effective On Ice Cream Consumption Of Consumers

Gamze ÖZEL, Rıdvan CEYLAN
869 293

Abstract


In this study, the ice-cream preferences of consumers have been investigated with the conjoint analysis. In this research, 350 consumers in different age groups in Ankara responded the questionnaire for the conjoint analysis. Research results especially on women and men consumers were analyzed separately and aimed to find different criteria for consideration in the choice of ice-cream.References


Acar, E., Sönmez, H. (2015). Konjoint analizi ve genç kadın tüketicilerin hazır giyim mağaza tercihlerini etkileyen unsurların incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 12, 278-295, ss.

Akıncı, E. D., Bacanlı, S., Kıroğlu, G. (2007). Uyarlamalı konjoint analizi ve İstanbul indirim marketleri üzerine bir uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1), 1-11. ss.

Cengiz, E. (2009). Tüketicilerin ürün tercihinde rol oynayan ürün menşeinin, marka, fiyat ve kalite değişkenleri açısından değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 155-174. ss.

Ceylan, H.H. (2010). Yerel kalkınma ve rekabet aracı olarak şehir pazarlamasında yatırımcıların yatırım destinasyon tercih yapılarının belirlenmesi ve Uşak tekstil sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Çevik, O., Yiğit, A.M. (2011). Konjoint analizi ile ofis mobilyası tüketicilerinin tercihlerinin belirlenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20): 105-110. ss.

Green, P.E., Rao, V.R. (1971). Conjoint measurement for quantifying judgmental data. Journal of Marketing Research, 8, 355-363 ss.

Güngör, M., Özdemir, M.F. (2009). Çalışan bayanların takı satın alma tercihleri ve konjoint analiz yönteminin uygulanması. 1. Uluslar arası Katılımlı Mücevher-Takı Tasarımı ve Eğitimi Sempozyumu. Aydın. 32- 40. ss.

Gürbüz, H., Kaygısız, Z. (2004). Konjoint analizi ve ulaşım sektör pazarı üzerine bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 139-148. ss.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. (2014). TR 72 bölgesi 2014-2023 mevcut durum analizi.

Özel, G. (2008). Tüketicilerin süt tercihinde etkili olan faktörlerin incelenmesine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13, 227-240. ss.

Selçuk, Ş., Tarakçı, Z., Şahin, K., Coşkun, H. (2003). Yüzüncü Yıl Üniversitesi lisans öğrencilerinin süt ürünleri tüketim alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(1), 23-31. ss.

Soykan, Y. (2009). Endüstriyel satın alma kararlarında konjoint analizi ve bir uygulama. Akademik Bakış, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, 16, 1-18. ss.

Sönmez, H. (2001). Konjoint analizi tekniğinin pazarlama araştırmalarında kullanım olanakları ve bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi.

Sönmez, H. (2006). Müşteri tercihleri için konjoint analizi uygulaması: ev bilgisayarı nasıl seçilir?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 185-196 ss.

Tiryaki, Y.G., Akbay, C. (2009). Kahramanmaraş'ta dondurma tüketim alışkanlığı. Gıda, 34(3), 143-148 ss.

Turanlı, D.M., Taşpınar C., Işık, M. (2013). Konjoint analizi ile gazete tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 19, 1-26. ss.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.