Determining the Risk Factors Causing Cancer with Logistic Regression Analysis

Hatice ŞAMKAR, Ayşe Gül YILDIRIM, Özge DELİBAŞ
1.065 282

Abstract


The number of cancer patients is gradually increasing, and the main cause of this disease is believed widely to be genetic. However, the mere cause of this disease is not genetic. The purpose of this study was to determine the influence of such factors as individuals’ demographic backgrounds, their dietary habits and their environments and living conditions on the risk of getting cancer. For this purpose, a questionnaire made up of Likert-type questions was developed to determine individuals’ dietary habits and their environments and living conditions. The questionnaire was applied to a research sample of 1000 individuals selected among healthy individuals and those diagnosed as cancer. For the analysis of the data collected, binary logistic regression analysis was conducted to examine the effects of the variables in question on cancer.References


Alpar, C.R. (2011). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay Yayıncılık, Ankara.

Atıcı, E. (2007). Tıp Tarihinde Kanser ve Lösemi. Türk Onkoloji Dergisi, 22(4): 197-204.

Bewick, V., Cheek, L. ve Ball, J. (2005). Statistics review 14: Logistic regression. Crit Care, 9(1): 112-118.

Can, G. (2014). Onkoloji hemşireliği. İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.

Çetin, A. (2013). Kanser Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar. Bitirme Ödevi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.http://pharmacy.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/bitirmeler/Abdullah%C3%87etinTez.pdf (erişim tarihi: 2 Eylül 2016)

Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri, 10(3): 1397-1407.

Ekmekçi, A., Konaç, E. ve Önen, H.İ. (2008). Gen Polimorfizmi ve Kansere Yatkınlık. Marmara Üniversitesi tıp fakültesi dergisi.21(3): 282-295.

Güran, Ş. (2005). Kanserden Korunma. Gülhane tıp dergisi. 47: 324-326.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B., Anderson, R.E. ve Tatham, R.L. (2006). Multi¬variate Data Analysis. Prentice-Hall. New Jersey.

Hosmer, D.W. ve Lemeshow, S. (2000). Applied Logistic Regression, John Wiley&Sons Inc. USA.

Kırdar, Ü. (1979). Kanser Nedir? Güryay Matbaası.İstanbul.

Kutluk, T. ve Kars A. (2001). Kanser Konusunda Genel Bilgiler. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser ve Savaş Daire Başkanlığı (http://sbv.saglik.gov.tr/Ekutuphaane/kitaplar/kanser.pdf) (erişim tarihi: 17 Haziran 2016)

Montgomery, D.C., Peck, E.A. ve Vining, G.G. (2001). Introduction to Linear Regression Analysis. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Orhunbilge, N. (2010). Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler. İstanbul Üniversitesi. İstanbul.

Orun, A. (2016). Türkiye kanser atlası. Sağlık profesyoneli olmayanlar için kanseri tanımı, özellikleri ve demografik bilgileri. https://b48f01af91846c73e3d3-eb25e08b55e1a3c06f0688706b1224ff.ssl.cf2.rackcdn.com/uploads/user/cb973380-3d46- 11e6-83e9-487d3628508d/e_book/6f74246c-3f82-11e6-8d45-1eb37ca6d6b2/preview_pdf/Turkiye_Kanser_Atlasi-Saglik_profesyoneli_olmayanlar_icin_kanserin_tanimi-ozellikleri_ve_demografik_bilgileri93be9178e2ee0c58d341141b623e838c80cc97dc.pdf (erişim tarihi: 31 Ağustos 2016)

Özkan, Ç. ve Çelik, İ. (2009). Beslenme ve Kanser, Akad Geriatri, 1: 132-138.

Özkan, S. (2015). Stres kanser sürecini hızlandırıyor. http://www.trthaber.com/haber/saglık/stres-kanser-surecini-hızlandırıyor-165982.html (erişim tarihi: 17 Haziran 2016)

Pampel,F.C. (2000). Logistic Regression: A Primer. Sage Publishing. USA.

Peng, C.Y.J. ve So, T.S.H. (2002). Logistic regression analysis and reporting: A primer. Teaching articles. Understanding Statistics 1(1): 31-70.

Sharma, S., (1996). Applied Multivariate Techniques. John Wiley&Sons, Inc. Canada.

Şentürk, E., (2011). Mutluluk Düzeyinin Sosyo-Demografik Özelliklerle Lojistik Regresyon Analizi Aracılığıyla İncelenmesi ve Türkiye için Bir Uygulama, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Topu, Z., Ülger, F. ve Numanoğlu N. (2004). Ailesel Kanser Hikâyesi ve Akciğer Kanseri. Tüberküloz ve toraks dergisi, 52(2): 130-136.

Tuik, (2013). Ölüm Nedeni İstatistikleri. http:///www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri,do?id=16162, (erişim tarihi: 17 Haziran 2016)

Yokuş, B. ve Çakır, D.Ü. (2012). Kanser Biyokimyası. Dicle Üniversitesi veterinerlik fakültesi dergisi, 1(2): 7-18.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.