Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 4 Sayı: 1 2008 Finansal Krizi Sonrası Türkiye’de Konut Fiyatlarının Belirleyicilerine Yönelik Analiz Öz   PDF
İlkay DİLBER, Yasin SERTKAYA
 
Cilt: 4 Sayı: 1 A Validity Analysis of Capital Asset Pricing Model (CAPM) in Istanbul Stock Exchange Öz   PDF (English)
Bahadır KARAKOÇ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde Kafiye Unsurları Öz   PDF
Burçin ASNA
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Alanya’daki Otel İşletmelerinin Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Öz   PDF
Yusuf Emre KARAKAŞ, Berat ÇİÇEK
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Amiran Kurtkan Bilgiseven’in Tasavvuf Anlayışı Öz   PDF
Tuba DEMİRÇİN EFE
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Anlatıcı, Zaman, Mekân ve Mistik Deneyim Açısından Mitler ve İktidar İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Orhan KESKİNTAŞ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Arap Baharı, Suriye ve Demokratik Dönüşüm Beklentileri Öz   PDF
Abdullah KIRAN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Arap Baharı ve Suriye’de Demokratik Dönüşüm İmkanı Öz   PDF
Abdullah KIRAN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Bâkıllânî’de Tahsîs Kuramı Öz   PDF
Abdulbasıt SALTEKİN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Batı'nın Entelektüel İktidarı ve Türk Modernleşmesi Öz   PDF
Gökhan OĞUZ
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Bedruddin Aynî’nin “El-Binâye Şerhu’l-Hidâye” Adlı Eserinde Hadisle İstidlâl Metodu Öz   PDF
Bekir KARADAĞ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Bilgi Yönetimi ve Eğitim Yönetimine Uygulaması Öz   PDF
İsmet KESEN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Bir Muhalefet Partisinin İlgası: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Öz   PDF
Mehmet ÖZALPER
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Bitlis Merkez Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar Öz   PDF
Fethullah ÇİFTÇİ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 BOOK REVIEW/ KİTAP DEĞERLENDİRME “The Return Of Martın Guerre” Öz   PDF
Muhsin ÖNAL
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü Öz   PDF
Burçak GÜNDAL
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Çocuk Edebiyatında Yaş Gruplarına Göre Kitaplar ve Özellikleri Öz   PDF
Ferhat ÇİFTÇİ
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Çözüm Sürecinin TRC 2 (Şanlıurfa ve Diyarbakır) Bölgesine Ekonomik Etkileri Öz   PDF
Abdulkadir BARUT, Veysel ASOĞLU, Neslihan TANCI YILDIRIM
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Delilik ve Eser Yokluğu: Bir Sınır Deneyimi Olarak Delilik Öz   PDF
Ümit KARTAL
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Demokrasi Kavramına Eleştirel Bir Bakış Öz   PDF
Murat AKTAŞ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Demokratik ve Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya Öz   PDF
Ceren YEGEN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Derleme Sözlüğü’nde Ayakkabı ve Ayakkabıcılıkla İlgili Söz Varlığı Öz   PDF
Murat PARLAKPINAR
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Din, Dindar, Dindarlık: Özeleştirel Bir Değerlendirme Öz   PDF
Abdülcelil BİLGİN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Doğuşundan Günümüze İslamcılığın Türkiye Seyri: Bir Sınıflandırma Denemesi Öz   PDF
Mahsum AYTEPE
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Dostoyevski’nin Romanlarında Varoluşçu Temalar Öz   PDF
Mehmet Fatih IŞIK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Duygusal Bulaşma Ölçeği'nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği Öz   PDF
Ahmet AKIN, Recep UYSAL, Ümran AKIN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Editörden Öz   PDF
Ömer ESEN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Eğitim Müfettişlerine Göre Meslektaş İzlenimi Öz   PDF
Müzeyyen ÖVÜR, R. Şamil TATIK
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Eğitime İlişkin Sosyal Politikalar Konusunda Okul Müdürlerinin Görüşleri: Göynük İlçesi Örneği Öz   PDF
İmran BAYRAKTAR, İbrahim Hakan KARATAŞ
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Ekonomik Tasnif Esasında Türkiye’de Kamu Harcamaları Öz   PDF
Osman Cenk KANCA, Metin BAYRAK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Enerji Açığının Belirleyicilerinin Teorik Perspektiften İncelenmesi Öz   PDF
Ömer ESEN, Metin BAYRAK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Enerji İthalatı ve Cari Açık İlişkisi: Türkiye Örneği Öz   PDF
Doğan UYSAL, Kubilay Çağrı YILMAZ, Taner TAŞ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Ergenlikte Yaşam Doyumu: Okul Türleri Bağlamında Bir İnceleme Öz   PDF
Zekeriya ÇAM, Müge ARTAR
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Felsefede Perspektivizmin Zorunluluğu Üzerine Öz   PDF
Mustafa ÇEVİK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Fen Bilimleri Öğrenme Kaygı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Öz   PDF
Bekir YILDIRIM
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Feyerabend’in “Bilgi Üzerine Üç Söyleşi” İle “Özgür Bir Toplumda Bilim” Yapıtları Işığında Bilgi Sosyolojisi ve Bilim Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Ceren YEĞEN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Gazali’nin Bilgi Sisteminde Hadsi Bilgi Öz   PDF
Aykut KÜÇÜKPARMAK
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Hz. Ali’nin İktidar Yıllarında İslâm Toplumunda Siyaset Öz   PDF
Adnan DEMİRCAN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 İbni Haldun’un Devlet Anlayişi Çerçevesinde “Refah Devleti” ve “İktisadi Kalkinma” Düşüncesi Öz   PDF
Sema YILMAZ GENÇ
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Identifying Learner Strategies of University Students in an EFL Context Öz   PDF
Sabahattin YEŞİLÇINAR
 
Cilt: 2 Sayı: 1 İlk Dönem Hâricî Kaynaklarına Göre Hz. Osman Öz   PDF
Adem LÖK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Horasan Melâmîliği ve Anadolu’da Bir Melâmî Karakter: Zembilfroş Öz   PDF
Naci ÖZSOY
 
Cilt: 1 Sayı: 2 İmam Gazâlî’de Hakikat ve Mecaz Öz   PDF
Naci ÖZSOY
 
Cilt: 2 Sayı: 1 İran’ın Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarındaki Sayısal Gelişmeler Öz   PDF
Somayyeh RADMARD
 
Cilt: 2 Sayı: 2 İşbirlikli Sorun Çözme Yöntemiyle Okulda Çocuk Oyun Alanlarının Olmaması Sorununun Tespiti ve Çözümü Öz   PDF
Sakine KAYA, Fatih KAYA
 
Cilt: 3 Sayı: 2 İşitme Engelli Bireylerin Okuma - Yazma Eğitimine Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi: Cümle Düzenleme Uygulaması Öz   PDF
Fatih YAMAN, Onur DÖNMEZ, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 İskoçya’nın 18 Eylül 2014 Bağımsızlık Referandumu’nun Tarihsel Süreci Öz   PDF
Yunus ENTERİLİ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 İslam Düşüncesinde İlmin Kaynağı, İmkanı ve Sınırları Öz   PDF
Yusuf Kenan ATILGAN
 
Cilt: 4 Sayı: 1 İslam, Müslümanlar ve Modern Teknoloji Öz   PDF
Somayyeh RADMARD, Nurettin BELTEKİN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 İstişârenin Önemi ve Hz. Peygamber’in Uygulamalarından Örnekler Öz   PDF
Recep ASLAN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 İtalyan Faşizmi ve Tarihsel Gelişimi Öz   PDF
Abdül Samet ÇELİKÇİ, Can KAKIŞIM
 
Cilt: 3 Sayı: 2 John Stuart Mill Felsefesinde Kadının Toplumdaki Yeri Öz   PDF
Gülümser DURHAN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Kamu Hizmeti Anlayışında Değişim Öz   PDF
Aytuğ ALTIN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 KİTAP TANITIM / BOOK REVIEW “Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine Anlam Değişmeleri” Öz   PDF
Murat PARLAKPINAR
 
Cilt: 2 Sayı: 1 KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW “İslâmı Yeniden Anlama” Öz   PDF
Harun ÇAĞLAYAN
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Klasik Kamu Yönetimi Yapısından Yerelleşmeye Geçiş: Yönetişim Kapsamında Bir Değerlendirme Öz   PDF
Konur Alp DEMİR
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Kültür Farklılıkları Ekseninde Girişimcilik Anlayışındaki Değişimler ve Yabancı Girişimcilik Öz   PDF
Hayriye BAŞCI NUR, Filiz ERATAŞ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Küreselleşme Bağlamında Kalkınma Politikalarına Sosyolojik Bir Bakış Öz   PDF
Atik ASLAN
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Küreselleşme Süreci ve Eğitime Etkisi Öz   PDF
Esen ESER
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Kürtçe Sözlükler Üzerinde Bir Çalışma (1655-1990) Öz   PDF
Ümit IŞIK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Kur’ân Perspektifinde Barış Öz   PDF
Mehmet SALMAZZEM
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Kur’ȃn-ı Kerȋm’de İrşȃd Bağlamında “Mücadele” Kavramının İncelenmesi Öz   PDF
Esra HACIMÜFTÜOĞLU
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Kur’an-ı Kerim’de Su: Dil Açısından Analizi Öz   PDF
Luay hatem YAQOOB
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Kur’an’da Münafıkların Tenkidi Öz   PDF
Abdulkerim BİNGÖL
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Medreseyên Kurdan Ji Destpêkê Heta Îro Öz   PDF
Nevzat EMİNOĞLU
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Meğri Toponiminin Etimolojisi Hakkında Öz   PDF
İbrahim BAYRAMOV Çev. Muhammet KEMALOĞLU
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Mehmet Özger’in Şiirinde Tasavvufi Yolculuk Öz   PDF
Turan GÜLER
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Mezhebi Rekabet mi, Mezhep Savaşları mı? Öz   PDF
Abdullah KIRAN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Milli Mücadele’de Enver Behnan Şapolyo’nun İzlenimleri ve Kağnı Kolları Öz   PDF
İrşad Sami YUCA
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Molla Mehmet Demirtaş Ve Melayê Cızîrî’de Naat Öz   PDF
Hatip ERDOĞMUŞ
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Müslüman İran’da Zerdüştî Kimliğinin İnşası Öz   PDF
Paulina NIECHCIAT Çev:Mehmet Emin SULAR, Mehmet SALMAZZEM
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Muş’un İlk Kadın Milletvekili, Nermin Neftçi (1924-2003) Öz   PDF
Nevzat ERDOĞAN
 
Cilt: 1 Sayı: 2 National Geographic Türkiye Dergisinde Yayımlanan “Kadın Semazenler” Adlı Dosyada Gelenek-Modernite Karşıtlığının Sunumu Öz   PDF
Fırat TAŞ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Nuruddîn El-Hâşimî’nin Kıssat İntihâr Mu’len Adlı Öyküsü Öz   PDF
Sevda YAŞLAK
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Öğretmenlerin Perspektifinden Özel Eğitimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Muş İl Örneği Öz   PDF
Teceli KARASU, Yılmaz MUTLU
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Okul Yöneticilerinin Rehberlik Hizmetlerine Bakış Açıları Üzerine Okul Rehber Öğretmenlerinin Görüşleri Öz   PDF
İbrahim Hakan KARATAŞ, Murat POLAT
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Osman Bin Affân’ın Halife Seçilmesi ve Seçim Şûrasının Tarafsızlığı Öz   PDF
Mehmet DALKILIÇ
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Platon ve Rousseau’da İnsan Doğası Bağlamında Eğitim Öz   PDF
Vildan BURKAZ
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Remarks on Vowels and Consonants in Kurmanji Öz   PDF (English)
Songül GÜNDOĞDU
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Siyasetin Kültürel ve Sosyal Hayattaki Yansımaları Bağlamında “Ensâr ve Muhacir” Kavramları Öz   PDF
Adnan DEMİRCAN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaşılan Öğretmen ve Öğrenci Kaynaklı Sorunlar: Muş İl Örneği Öz   PDF
Şerafettin YENER
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Tasavvuf Felsefesinde Zikir Kavramı Öz   PDF
Mehmet Kasım ÖZGEN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 TEZ TANITIM VE DEĞERLENDİRME "Teceli Karasu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi Sürecinde Engelliler" Öz   PDF
Ayhan BİLMEZ, Eyüp ŞİMŞEK
 
Cilt: 3 Sayı: 1 The Acculturation Model in SLA: Review and Discussion Öz   PDF
Eda YUCA
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Thomas Kuhn’un Bilim Anlayışı Üzerine Öz   PDF
Abdurrahman DENKTAŞ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Tipitop Ve Arkadaşları ile Toprağı Tanıyoruz 4: Çocuklarla Toprağı Tanıma Serüveni Öz   PDF
Hülya GÜLAY OGELMAN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Türkiye ve Diğer OECD Ülkelerinde Mali Kuralların Etkinliği: 1994-2010 Dönemi Öz   PDF
Yusuf BOZGEYİK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Türkiye’de Kamu Harcamalarının Gelişimi (Dönemsel Bir Analiz 1980-2011) Öz   PDF
Osman Cenk KANCA, Metin BAYRAK
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Gelişimine Yerel Bir Bakış Öz   PDF
Filiz ERATAŞ, Volkan ALPTEKİN, Doğan UYSAL
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu ve 5393 Sayılı Kanun: Muş ve Bitlis İllerinde Reformun Algılanmasına İlişkin Alan Araştırması Öz   PDF
Murat AKTAŞ, Cengiz GÜRBÜZ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Türkiye’de Yerel Yönetişimin Uygulanabilirliği ve Yerel Gündem 21 Örneği Üzerinden Bir İnceleme Öz   PDF
Arzu YILDIRIM
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türkiye’deki İnsan Hakları Örgütlerinin Kur’anî Referansları Öz   PDF
Murat KAYACAN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Whıtehead’ın Medeniyetleşmeye İlişkin Düşünceleri Öz   PDF
Kasım MOMİNOV
 
Cilt: 4 Sayı: 1 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ramin ALİYEV, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
 
Cilt: 1 Sayı: 2 Yahya Kemal’in “Atik- Valde’den İnen Sokakta” Adlı Şiirinin İletişim Açısından İncelenmesi Öz   PDF
Özcan GÖKHAN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Yalın Lojistik Açısından Konaklama İşletmelerinin Tedarik Zinciri Yapısı ve Karşılaştırmalı Bir Maliyet Analizi Öz   PDF
Halil SAVAŞ, İsmail KILIÇ
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Yeni Yönetimin Ana Unsurları: Yerelleşme, Demokratikleşme ve İl Özel İdaresi Öz   PDF
Songül DEMİREL
 
Toplam 97 ögeden 1 - 25 arası