TÜRKİYE’DE YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2003-2013

Fikret ÇÖLDEMLİ
1.313 377

Öz


Globalleşen dünya ile beraber, yabancı sermaye hareketleri hızla artmıştır. Sınırların ve engellerin kalktığı bu yeni durum, her ülkeyi, bu bağlamda Türkiye’yi de ciddi bir şekilde etkilemiştir. 1989 yılından itibaren serbestleşme yolunda hızla ilerleyen Türkiye, sermaye akımlarının gideceği hedef ülkelerden bir tanesi haline gelmiştir. Türkiye gibi, büyüme yolunda, tasarruf açığı olan bir ülke, bu akımlardan fazlası ile faydalanmıştır.

Bu çalışmada, yabancı portföy yatırımları ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişki, nedensellik analizi yardımıyla incelenmiştir. 2003-2013 dönemi kapsayan aylık veriler kullanılarak yapılan çalışmada, yabancı portföy yatırımlarının, cari işlemler dengesi üzerindeki değişimlerde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Agarwal, R. N. (1997). Foreign Portfolio Investment In Some Developing Countries: A Study of Determinants and Macroeconomic Impact. Indian Economic Review, New Series, Vol. 32, No. 2 (July- December), pp. 217-229.

Ahlquist, John S. (2006). Economic Policy, Institutions, and Capital Flows: Portfolio and Direct Investment Flows in Developing Countries. International Studies Quarterly, Vol. 50, No. 3, pp. 681-704.

Angelopoulou, A., Liargovas, P.anagiotis(2014). Foreign Direct Investment and Growth : EU, EMU and Transition Economies. Journal of Economic Integration, Vol. 29, No. 3. pp. 470-495

Arazmuradov, A,.(2015). The Impact Of Foreign Capital On Macroeconomic Performance In Central Asia. Annals of Public and Cooperative Economics pp.1-31

Bekaert, G., Harvey, C. R. (1998). Capital flows and the behavior of emerging market equity returns. National Bureau of Economic Research. Working Paper No. 6669.

Bekaert, G., ve Harvey, C. R. (2000). Foreign Speculators And Emerging Equity Markets. The Journal of Finance, c.55, sy.2, ss.565-613.

Calvo, G. A., Leiderman, L., Reinhart, C. M. (1993). Capital Inflows And Real Exchange Rate Appreciation In Latin America: The Role Of External Factors. International Monetary Fund,- Staff Papers- c. 40, sy.1, pp.108-151

Durham, J.Benson Durham (2004). Absorptive Capacity And The Effects Of Foreign Direct Investment And Equity Foreign Portfolio Investment On Economic Growth , European Economic Review 48 pp. 285 – 306

Ersoy, I,. The Role Of Private Capital Inflows And The Exchange Market Pressure On Real Exchange Rate Appreciation: The Case Of Turkey(2013). South African Journal of Economics Vol. 81:1 pp.35-51.

Gian, Maria M., Ferret, Assaf Razin(1996) Current Account Sustainability Selected East Asian And Latin American Experiences, National Bureu of Economic Research

Gruben, W. C., McLeod, D. (1998). Capital Flows, Savings And Growth In The 1990s. The Quarterly Reviev of Economics and Finance. c.38, sy.3, pp.287-301

İnandım, Ş. (2005). Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ile Reel Döviz Kuru Etkileşimi: Türkiye Örneği, TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Ankara

Kemme, David M,. Nikolsko-Rzhevskyy, Alex., Mukherjee, D.,(2014). Foreign Capital, Spillovers and Export Performance in Emerging Economies: Evidence from Indian IT Firms. Review of Development Economics, 18(4), pp.681–692

Keskin, N. (2008). Finansal Serbestleşme Sürecinde Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Cilt: 45 Sayı:526

MacDonald, M.,(2015). Patterns Of International Capital Flows And Productivity Growth: New Evidence. Review of International Economics, 23(5), pp.846–872

Sylesman, LY., Baharumshah, A. Zubaidi., Wohar, E. Mark(2015). Capital Inflows And Economic Growth: Does The Role Of Institutions Matter? International Journal of Finance & Economics. pp.253-275

Waheed, A. (2004). Foreign Capital Inflows And Economic Growth Of Developing Countries: A Critical Survey Of Selected Empirical Studies. Journal of Economic Cooperation, c.25, sy.1, pp.1-36

TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html adresinden 04.01.2015 tarihinde alınmıştır.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.