CITTASLOW KENTLERİ İÇİN SLOW FOOD ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ

Aykut Pajo, Kaplan Uğurlu
3.259 782

Öz


Globalleşen dünyamızda birçok kent birbirini taklit etmektedir.  Giderek daha da bir birine benzeyen kentler, yaşam tarzları, yemek kültürü, giyim tarzları vb. neticesinde kentlerin özgün yapıları kaybolmaktadır. Cittaslow kentlerin aynılaşmasına ve özgün yapılarının kaybolmasına karşı bir tepki hareketi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cittaslow hareketi Slow Food hareketinin devamı niteliğindedir. Slow Food iyi, temiz ve adil gıda felsefesini savunmaktadır. Yerel üretim ve yerel tüketim sayesinde gelecek kuşaklara aktarılacak mutfak kültüründeki özgünlük devam edecek, yerel değerler kaybolmadan gelecek kuşaklara aktarılabilecektir.  

Bu çalışmada Slow Food, Cittaslow kavramları, Cittaslow kentlerinin Slow Food faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Cittaslow olmadaki önemi üzerinde durulmuş, Türkiye ve Dünyadan örnekler verilmiştir. Cittaslow yerel yönetimlerinin yapabilecekleri Slow Food faaliyetleri ve sürdürülebilirliği konusunda çözüm önerilerinde bulunulmuştur.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Akman, E., Nergiz, N. ve Akman, Ç. (2013). “Yerel ve Bölgesel Kalkınma Küresel ve Yerel Bakış Açıları”, “Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et (Festina Lente)”. Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını, ss. 37-54.

Begur (2014). http://www.begur.cat/turisme/cat/platges.php erişim: 16.03.2014.

Bilgi, M. G. (2013). “Türkiye’nin Sakin Şehirlerinde Permakültürel Koruma, Planlama, Yönetim ve Eğitim Pratikleri”, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. XXIX, ss. 45-59.

Clark, L. (2014). www.cittaslowgoolwa.com.au, erişim: 27.04. 2014.

Comune di Altomonte (2014). www.comune.altomonte.cs.it, erişim:19.03. 2014.

Ergüven, M., H. (2011). “Cittaslow - Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği”, Organizasyon ve Yönetim Birliği Dergisi, C. III, S. 2, ss. 201-210.

Footprintnetwork (2015). http://www.footprintnetwork.org/images/uploads /Cities% 20of%20the%20Future %20Bertani.pdf, erişim: 12.02.2015.

Göçkan, E. (2012). İzmir İli Yavaş Şehir Seferihisar Örneğinde Doğal ve Kültürel Yapı Üzerine Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 315654).

Günerhan, S., A., Erdem Ü. ve Günerhan, H. (2010). “Çevre ve Enerji Açısından Yavaşşehir Hareketinin Gelişimi”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, (Temmuz- Agustos 2010), S. 118, ss. 32-37, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/92ea5eb9 7cbf51 fek.pdf?dergi= 1045, erişim: 15.06.2015.

Güven, E. (2011). “ Yavaş Yemek’ten Yavaş Medya’ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi”, Selçuk İletişim Dergisi, C. VII, S. 1, ss. 113-121.

Güzel Akyaka’mız (2014). www.akyaka.bel.tr/akyaka tarihi.html, erişim: 30.04.2014.

Hayes, C., A. ve Martin, D., G. (2010). “Mobilising Bodies: Visceral Identification in The Slow Food Movement”. Transactions of the Institute of British Geographers, C. XXXV, S. 2, ss. 269-281, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-5661.2009.00374.x/ erişim: 15.06.2015.

Hekimci, F. (2013). “Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Örneği; Yavaş Şehirler”, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Ulusal Verimlilik Kongresi, (10-12 Aralık 2013), Ankara, C. IV, ss. 27, http://vgm.sanayi.gov.tr/Files/Documents/iv-ulusal-verimlilik-kong-301220 13105001.pdf, erişim: 03.03.2014.

Keskin, E., B. (2010). Sürdürülebilir Kent Kavramına Farklı Bir Bakış Olarak Yavaş Şehirler (Cittaslow): Seferihisar Örneği, Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 273355).

Kinley, A. (2012). “Local Food on a Global Scale: Anexploration of The International Slow Food Movement”, Journal of Integrated Studies, C. I, S. 3, ss. 1-14, http://jis.athabascau.ca/index.php/jis/article/view/116/ 83, erişim: 15.06.2015.

Network (2015). www.cittaslow.org, erişim: 15.06.2015.

Pajo, A. (2015). Türkiye’deki Cittaslow Kentleri Yerel Yönetimlerinin Destinasyon Pazarlaması Uygulamaları: Vize Örneği, Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli, www.tez.yok.gov.tr , (Tez no: 10082453).

Seferihisar’ın Tarihi (2014). www.seferihisar.bel.tr/tr/component/content/ article.html?id= 1624, erişim: 30.10.2014.

Semmens, J. ve Freeman, C. (2012). “The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective”, International Planning Studies, C. XVII, S. 4, ss. 353-375, erişim: 15.06.2015.

Tayfun, A. ve Acuner, E. (2014). “Cittaslow: Çamlıhemşin İçin Bir Model Önerisi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C. 2., S. 1 ss. 46-54.

Toplu, İ., H. (2012). Yavaş Şehirler (Cittaslow/Slow Cities) ve Halk Sağlığı, Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. http://tez.yok.gov.tr, (Tez no: 315655).

Üyelik Kriterleri (2015). http://cittaslowturkiye.org, erişim: 15.06.2015.

Üyelik Süreci (2015). http://cittaslowturkiye.org/uyelik, erişim: 15.06.2015.

Walter, L. (2009). “Slow Food and Home Cooking: Toward a Relational Aesthetic of Food and Relational Ethic of Home”, The Journal of The Center for Food in Community and Culture, C. 1, S. 1, ss. 1-23, http://www.uwgb.edu / cfcc / files / pdf / Slow Food & Home Cooking. pdf, erişim: 15.06. 2015.

Yalvaç’ın Tarihi (2014). www.yalvac.bel.tr, erişim: 22.12.2014

Yavi, A., http://www.vize.bel.tr/haber.php?id=4378771 erişim: 14.09. 2015.

Yılmaz, Z. ve Sipahioğlu, A. (2005). “Vize (Bizye) Antik Tiyatrosu 2003 Yılı Temizlik ve Temizliğe Yönelik Kazı Çalışmaları,” II. Tarih ve Kültür Sempozyumu, (10 Haziran 2005), Vize, ss. 25-39.

Yol Haritası (2014). www. illerarasimesafe.com erişim, 10.12.2014.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.