MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ AKVARYUM OTOMASYONU

Sıtkı KOCAOĞLU, Hilmi KUŞÇU
1.389 417

Öz


Bu çalışmada bir akvaryumun elektronik bileşenlerinin otomatik kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. Kullanıcı tarafından belirlenen çalışma saatlerine göre bu bileşenler otomatik olarak açılıp kapatılabilmektedir. Ayrıca akvaryum üzerine yerleştirilmiş olan yemleme makinesi ile balıkların günlük ayarlanabilen periyodik aralıklarla beslenmesi de sağlanmıştır. Tüm cihazlar, oluşturulan merkezi kontrol ünitesi ile kontrol edilmektedir. Kullanıcının verdiği komutlar mikrodenetleyici tarafından saklanmakta ve zamanlanmış görevler gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinde yer alan ekrandan bileşenlerin durum bilgisi ve güncel zaman bilgisi takip edilebilmektedir.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Sahin, S., Ocak, M.A., ve Uluyol, C.(2009). A systematic evaluation of preservice teachers’ opinions on learning objects. International Journal of Human Sciences, 6(2), 723-736.

Kelly, G., (2004). Home automation past, present and future. Electronics Australia vol59, Iss2, p76-81.

Stehlik, J., (2008). Automation of a small flower farm. Czech Technical University Bachelor Thesis.

Pankhurst, N.W. , King, H.R. (2010). Temperature and salmonid repreduction: Implications for aquaculture. Journal of Fish Biology, pp:69-85.

Sarkar, B., B.C. Mohapatra, S.K. Singh, D. Mahji, N.Sarangi and G.N. Tiwari. (2007). Impact on energy consumption in greenhouse fish production. Asian Journal of Agriculture Res., 1:74-79.

Fidan, U., Bay, Ö.F. (2002). Bulanık mantık tabanlı mikrodenetleyicili sıcaklık denetim sistemi. Politeknik Dergisi Cilt:5 Sayı:2 s.111-119.

Gümüşkaya, H. (2000). Mikroişlemciler ve 8051 ailesi. 89lv52 Users Guide.

Chiu, Min-Chie (2010). A multifunctional aquarium equipped with automatic thermal control/ fodder fedding/ water treatment using a network remote control system. Information Technology Journal, 9(7), pp:1458-1466.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.