Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt: 2 Sayı: 1 1-12 Ay Arası Bebeklerde Pamukçuk Enfeksiyonu ve Annelerin Tedaviye Yönelik Kullandıkları Geleneksel Yaklaşımlar Öz   PDF
Birsel Canan Demirbağ, Meltem Kürtüncü Tanır, Sema Kuğuoğlu
 
Cilt: 1 Sayı: 1 6111 Sayılı Kanun (Torba Yasa) İle 4857 Sayılı Türk İş Kanunu Çerçevesinde Yapılan Değişiklikler Öz   PDF
Gülşen Çetin
 
Cilt: 2 Sayı: 1 6–16 Yaş Arası Obez Çocukların ve Ergenlerin Giysilerde Tercih Ettiği Özellikler Öz   PDF
Şule Çivitçi, Hatice Harmankaya
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) 743 SAYILI KANUNDAN GÜNÜMÜZE SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI Öz   PDF
Gökçe CANARSLAN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 A New Hazard Evaluation Procedure for Predicting Risk Factors of Occupational Accidents Öz   PDF
Hüseyin CEYLAN
 
Cilt: 2 Sayı: 1 A Review on Thermal Energy Storage Systems with Phase Change Materials in Vehicles Öz   PDF
Adem Uğurlu, Cihan Gökçöl
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014): Uzaktan Eğitim Özel Sayısı AÇIKÖĞRETİMDE KREDİLİ SİSTEM UYGULAMALARI Öz   PDF
Ertuğ CAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARININ BELEDİYELERCE KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK KULLANIMI: BALÇOVA SEMTEVLERİ Öz   PDF
Hatice Nur Germir
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı AMASYA’DAKİ SEKTÖRLERİN İHTİYAÇ ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİ İÇİN KARİYER PLANLAMASI ÖNERİLERİ Öz   PDF
Berre ALTAŞ, Mustafa ÇEVİK
 
Cilt: 3 Sayı: 2 An Analysis of Students’ Communication during Group Work in Mathematics Öz   PDF
Pinelopi D. Vasileiadou
 
Cilt: 1 Sayı: 1 An Application For The Education Of Heating Plant Technologies On Internet Öz   PDF
Murat Baraz
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler AN EXPERIMENTAL AND THEORITICAL STUDY ON THE PRESSURE DROP OF FLUID AT EXTRUSION PROCESS Öz
İbrahim Savaş DALMIŞ, Ümit GÜLER, Alper KARAKOCA, Sait Özmen ERUSLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) AN OVERVIEW ON THE SOME PHENOTIAZINE DERIVATIVE MOLECULES USED IN ORGANIC DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS Öz
Özgül Birel
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) ANALYSIS OF GOVERNANCE AND CIVIL SOCIETY SUBJECTS IN TRAKYA REGION Öz   PDF
Şerife Kuzgun
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Anlamsal Veb Servisleri Ortamında Bir Aracı Etmen Öz   PDF
Özgür Gümüş, Önder Gürcan, Oğuz Dikenelli
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ARAÇ KİRALAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Bayram AKAY, Oğuz TÜRKAY
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) ARAŞİDONİK ASİT METABOLİTLERİNİN OLUŞUM MEKANİZMASI VE BAZI HASTALIKLARDAKİ ROLÜ Öz   PDF
Eren Canbolat
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI Öz   PDF
İsmail KILIÇ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VERGİ REKABETİ VE VERGİ UYUMLAŞTIRMASI Öz
Adnan Erdal
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue BANKALARDA OPERASYONEL RİSKLERİN ÖNLENMESİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEVLERİNE İLİŞKİN SİSTEMİN VARLIĞI KONUSUNDA BANKA ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Zekai ÖZTÜRK, Meryem ULUSOY
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Batı Akdeniz Bölgesi Sağlık Kurumları Yöneticilerinde Mesleki Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Fatma KAHYAOĞLU, Aygül YANIK, Dilaver TENGİLİMOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) BAZI ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNA YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ (Gümüşova Meslek Yüksekokulu Örneği) Öz   PDF
Selman AKSOY, Bekir ÇEVİK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Elazığ Belediyesi Örneği Öz   PDF
Nurcan Yücel, Atilla Yücel, Yavuz Atlı
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Beslenmenin Beyin Gelişimi Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Nalan Hakime Noğay
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı BİLGİ ÇAĞINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Öz   PDF
Ali GANİYUSUFOĞLU
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Çerçevesinde Vergi Mahremiyetinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Hatice Yurtsever, Burçin Buran
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Bilgi Toplumunun Eleştirisi ve Türkiye’de Modern Eğitimin Gerçekleştiremedikleri Öz   PDF
Okan Sarıgöz
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ve Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Özgür YILMAZ, Banu ÖZKAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı BOLOGNA SÜRECİNDEKİ MYO’LARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM(ÖME) “ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ” Öz   PDF
Gazi Uçkun, Barış Demir, Seher Uçkun, Orkun Konak
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue BOOK REVIEW: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CHALLENGES: LEARNING & DEVELOPMENT Öz   PDF
Valerij DERMOL
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) BULDAN DOKUMALARININ KULLANIM ALANININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Emine UTKUN, Melek ARPACI GÜNDOĞAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO ORTAMINDA YETENEK YÖNETİMİNİN ALGILANMASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Mehmet ALTINÖZ, Serdar ÇÖP, Demet ÇAKIROĞLU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Hülya ÇINAR, Selma ÖZDEN, Ömür ÖZKUK, Filiz ÇOKAY
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİsi: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Hülya ÇINAR, Selma ÖZDEN, Ömür ÖZKUK, Filiz ÇOKAY
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Evrim MAYATÜRK AKYOL, İlham YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER OLANAKLARINA BAKIŞ AÇILARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: FACEBOOK ÖRNEĞİ Öz   PDF
Münire ÇİFTÇİ, Ezgi CEVHER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN SEKRETERLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Pınar ÖZDEMİR KARACA, Öznur AYDINER ÇAKIREL, Yasin ÇAKIREL
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ DOYUMUNU BELİRLEYEN ÖZELLİKLERE GÖRE DOYUM DÜZEYLERİ; ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
A. Erkan CİHANGİR, İlknur KILIÇ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMLARINA ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARININ KONULMASI: KOÇ GRUBU ÖRNEĞİ Öz   PDF
Açelya ÖZER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜROLARDA ÇALIŞMA ORTAMI VE YERLEŞME DÜZENİNİN ERGONOMİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMESİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ: TAYLORİST BİR BAKIŞ AÇISI Öz   PDF
Ümmühan KAYGISIZ, Yüksel HATIRLI
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Öz   PDF
Sami ACAR, Funda KILIÇ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) BÜTÇELEMEDE DEMOKRATİK BİR DEĞİŞİM: KATILIMCI BÜTÇELEME Öz   PDF
Süreyya SAKINÇ, Sibel AYBARÇ BURSALIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ÇALIŞMA ORTAMLARININ ERGONOMİK TASARIMININ AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNDEKİ VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Feride DÜŞÜNGÜLÜ, Dilaver TENGİLİMOĞLU, Zekai ÖZTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) CITTASLOW KENTLERİ İÇİN SLOW FOOD ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ Öz   PDF
Aykut Pajo, Kaplan Uğurlu
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Çocuklarda Metabolik Sendrom ve Diğer Metabolik Özellikler Öz   PDF
Nalan Hakime NOĞAY, Gülden KÖKSAL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Considering Ethics in Translation Öz   PDF
Nihan İçöz
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Critical Thinking Disposition in Students of Vocational School of Health Services Öz   PDF
Ayşe GÜROL, Seval USLU, Özlem EROL POLAT, Nimet YİĞİT, Osman YÜCEL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue DEĞERLENDİRME NOTU: 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA GÖRE ANALIK İZNİNİN HESAPLANMASI Öz   PDF
Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler DEMİRYOLU BİSİKLETİ: GÜNÜMÜZDE KULLANILMAYAN KIRKLARELİ-BÜYÜK MANDIRA DEMİRYOLU HATTI İÇİN ÖNERİLER Öz   PDF
Levent Günaydın
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Demographic Evaluation of Families Breakfast Habits in Turkey Öz   PDF
Ethem Soner ÇELİKKOL, Ceylan Gazi UÇKUN, Vasfi Nadir TEKİN
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Dendrimer Teknolojisi Kullanılarak Aromaterapi Özelliğine Sahip Pamuklu Fonksiyonel Kumaş Eldesi Öz   PDF
Berkay Barış, Rıza Atav
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Designing Vocational Education (Vocational skill) Program Öz   PDF
Mohammad Yusoof
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Determination Of The Optimum Renewable Power Generating Systems For An Educational Campus In Kirklareli University Öz   PDF
Cihan Gokcol, Bahtiyar Dursun
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Dışarıdan Yemek Hizmeti Alınan Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Personelin Yemek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Aygül Yanık, Elvan Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) DOES BETTER CORPORATE GOVERNANCE RATING LEAD TO HIGHER MARKET VALUE?: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF BIST XKURY LISTED COMPANIES Öz   PDF
Veysel Kula, Ender Baykut
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI (Kağızman MYO Öğrencileri Örneği) Öz   PDF
Selda GEYİK YILDIRIM
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Dual Training Model in Higher Education (A Work-Experience on Cooperation Between School & Business for Education of Designing Jewellery and Jewellery in the Programmes) Öz   PDF
Önder Yağmur
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler DÜŞMELİ DARBE (GARDNER) TESTİNİN ANSYS 14.5 YARDIMIYLA SİMÜLASYONU Öz   PDF
Ümit HÜNER
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Semra TETİK, Ayşen AÇIKGÖZ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı EGE BÖLGESİ’NDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ DURUM ANALİZİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF
ELİF YÜCEBAŞ, GÖNÜL ALKAN, HANDE GÜL ATASAĞUN, HÜSEYİN AVNİ EGELİ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) EĞİTİM KURUMLARINDA KURUMSAL KİMLİK, KURUMSAL İMAJ VE EĞİTİME KATKISI Öz   PDF
Gültekin ERDAL, İsmet GÜCÜYENER, Kelime ERDAL
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı EĞİTİMDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: FACEBOOK ÖRNEĞİ Öz   PDF
Sami ACAR, Aylin YENMİŞ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) ELEKTROMANYETİK KALKANLAMA ÖZELLİĞİ OLAN MALZEMELER Öz   PDF
Rana YILMAZ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Elektronik Pazarlarlarda Güven Problemi ve Kriminal Faaliyetler Öz   PDF
Ramazan Aksoy, Hanifi Sever
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Elektronik Ticarette Belge Düzeni Ve Muhasebe İşlemleri Öz   PDF
Gazanfer Erbaşlar
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ HEMŞİRELİK SÜRECİNDE UYGULAMA Öz   PDF
Belgin YILDIRIM, Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler ENERJİ KALİTESİ PROBLEMLERİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE UYGULANAN STANDARTLAR Öz   PDF
BANU TABAK ERGİNÖZ, HÜSEYİN PEHLİVAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue ETİK İKLİM ALGISININ ÇALIŞANLARIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: TÜKENMİŞLİĞİN ARACI DEĞİŞKEN ROLÜ Öz   PDF
Aysun ÇETİN, Resul GÜLEÇ, Alp Eren KAYASANDIK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) FARKLI KARİYER EVRELERİNDE OLAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLERİN KARİYER GELİŞİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Ayşe DURMAZ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler FİZİKSEL PROGRAMLAMA PLATFORMLARI KULLANARAK ELEKTRİKLİ TAŞITLARIN HIZ, BATARYA VE SICAKLIK VERİLERİNİN TAKİBİ Öz   PDF
Alpay Doruk, Halil Nusret Buluş, Aytaç Moralar, Soner Çelen, Erdinç Uzun
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) GAZETE KAĞIDINDA BASKI BASINCININ NOKTA KAZANCINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Cengiz ŞAHİN, Zafer ÖZOMAY, Bekir KESKİN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Gebe Kadınların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Nalan Hakime Noğay
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Gsm Operatörleri Sektöründe Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi; Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Öz   PDF
Gülay ÖZALTIN TÜRKER, Ali TÜRKER
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Gül Sözcüğünün Türk Dili Ve Edebiyatındaki Yeri Öz   PDF
Erhan Ayaz
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Güvenceli Esneklik Çerçevesinde Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği Öz   PDF
Ezgi Tatlıoğlu
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Hamilelerde Giyim Problemleri Ve Tercihleri Öz   PDF
Şerife Mızrak, Selda Güzel
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014): Uzaktan Eğitim Özel Sayısı HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURSU UZAKTAN EĞİTİM PORTALI Öz   PDF
Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci, Nurettin Beşli
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Havayolu Müşterilerinin Hizmet Karşılaşmalarında Tatmin Düzeylerini Etkileyen Kritik Anlar Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Pınar Özdemir Karaca
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Hemşirelikte Karar Verme Süreci Öz   PDF
Belgin Yıldırım, Şükran Özkahraman
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Hidrolik Servo Sistemler, Kontrol ve Modellenmesi Öz   PDF
Gürcan SAMTAŞ, Salih KORUCU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) İÇGÜDÜSEL SATINALMA ÖLÇEKLERİNİN TÜRK TÜKETİCİLER İÇİN UYARLANMASINA YÖNELİK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Tolga Dursun, Dursun Yener
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİR FAİLİ MEÇHUL: HASAN FEHMİ BEY Öz
Erhan AYAZ, Muammer ERDEM, Yunus KULOĞLU
 
Cilt: 1 Sayı: 1 İki Seviyeli Kesikli Stokastik Taşıma Problemi Öz   PDF
Hande Günay Akdemir, Fatma Tiryaki
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) İKTİSAT EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ADIYAMAN ÜNİVESİTESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
İbrahim ÇÜTCÜ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı İLİŞKİSEL TOPLUMDA SOSYAL İŞ AĞLARININ KARİYER GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ: LINKEDIN ÖRNEĞİ Öz   PDF
Sami ACAR, Hülya GÜRSOY, Nimet Özgül ÜNSAL
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Implementation in LIS Programs in SULSIT of the Findings from International Research about Reference Service Competencies Öz   PDF
Ivanka YANKOVA, Tania TODOROVA
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler İNCE SAC LEVHALARIN YÜKSEK BASINÇ ALTINDA (HYDROFORMING) ŞEKİLLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Aytaç MORALAR
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı İNOVASYON YETENEĞİNİN ARTIRILMASINDA ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ROLÜ Öz   PDF
Asiye Yüksel, Gazi Uçkun, Güler Dinçel, Barış Demir
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue INTERNAL MARKETING IN PUBLIC SERVICE SECTOR AND ITS EFFECT ON JOB SATISFACTION Öz   PDF
İsmail DÜLGEROĞLU, Çağatan TAŞKIN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ DAVRANIŞINDA ALGILANAN TÜKETİCİ RİSKLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz
ZAFER CESUR, GIYASETTİN TAYFUR
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDE ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARA GENEL BAKIŞ Öz   PDF
Ahmet NAYİR
 
Cilt: 2 Sayı: 1 İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Trakya Bölgesindeki Ayçiçek Yağı Sektöründe Bir Araştırma Öz   PDF
Emre Akbulut
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) İŞLETMELERDE YÖNETİCİ ADAYI HAVUZU YÖNTEMİYLE, YÖNETİCİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ (THY UYGULAMASI) Öz   PDF
C. Gazi Uçkun, Hasan Latif, Ömer Faruk Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler İSTİFLEME AÇISININ FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKALARDA ÇARPILMAYA ETKİSİ Öz   PDF
Kenan ÇINAR
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Kadına Haklarının Kazandırılmasıyla Birlikte Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Öz   PDF
Cansu Külekçi, Tülin Canbay
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) KADINA YÖNELİK ŞİDDET DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’DEN KANIT Öz   PDF
Aygül YANIK, Zeynep HANBABA, Sevinç SOYGÜR, Büşra AYALTI, Meral DOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue KAMU GÜVENCESİYLE TAÇLANDIRILMIŞ BİR ESNEKLİK MÜMKÜN MÜ? YALOVA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ: KADIN ÇALIŞANLAR Öz   PDF
Ezgi TATLIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) KAMU VE ÖZEL KURUMLARA BAŞVURAN HASTALARDA JİNEKOLOJİK MUAYENEYE BAĞLI DURUMLUK ANKSİYETENİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Ayşe DEMİRAY, Esra AKIN KORHAN, Kıvan ÇEVİK, Leyla KHORSHİD, Mehmet Sait YÜCEBİLGİN
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Kanserli Çocukların Rehabilitasyonunda Egzersizin Yeri Öz   PDF
Meltem Kürtüncü, Birsel Canan DEMİRBAĞ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Kaplamasız Sermet Takımla Aısı 6150 Çeliğinin Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi Öz   PDF
Murat Çetin, Musa Bilgin, Hasan Basri Ulaş, Ahmet Tandıroğlu
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Kırklareli İl Merkezinde Yetişen Bazı Bitki Türlerinin Eser Element Analizleri Öz   PDF
Cemile OZCAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) KIRKLARELİ İLİNDE EKO TURİZM OLANAKLARI Öz   PDF
Şükran Morgül
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımında Eleştirel Düşünme Öz   PDF
Seher Sarıkaya Karabudak, Belgin Yıldırım
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN E-ÖĞRENME BİLİŞLERİNİN BELİRLENMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Sami ACAR; Meral GÜNEŞ; Bayram ÇİFTÇİ
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Kütle Duyarlı Elma Sınıflandırma Endüstriyel Otomasyon Tasarımı Öz   PDF
Hayrettin TOYLAN, Hilmi KUŞÇU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLARINDA OKUTULAN ELASTOMER TEKNOLOJİSİ DERSİ İÇERİĞİNİN OLUŞTURULMASI Öz   PDF
Hüsnü Gerengi, Gasim Altundal
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Tükenmişlik Ve İşten Ayrılma Eğilimleri Üzerine Etkisi: Konuyla İlgili Bir Uygulama Öz   PDF
Eda Telli, A.Sinan Ünsar, Adil Oğuzhan
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue LİDERLİK HEDEF YÖNETİMİ SÜRECİNİN TANIMLANMASINDA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: “WALLENDA FAKTÖRÜ” Öz   PDF
Bora BALUN, Gazanfer ERBAY
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ PROGRAMINDA “KOROZYON VE KOROZYONA DAYANIKLI MALZEMELER” DERSİNİN ZORUNLU OLARAK OKUTULMASI Öz   PDF
Hüsnü GERENGİ, Mine KURTAY
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Marka Çağrışım Unsurlarının Marka Kişiliği Üzerine Etkisi Öz   PDF
Dursun Yener
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı MESLEĞİN SORUNU: UNVANSIZLIK Öz   PDF
Arzu ÖZKANAN, Yunus YILAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Türkay TÜRKOĞLU, Erdoğan GAVCAR, Halit BÜYÜKSAKALLI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İŞ-DÜNYASI ARASINDA BECERİLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRME İLİŞKİLERİNİN YETERLİĞİ: BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU STAJYER ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Necmettin ÖZEL, İbrahim KARAGÖZ
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI-SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Ramazan LEYLEK, Eda GÜRLEN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRESİNİN İRDELENMESİ Öz   PDF
Dursun ÖZGÜLER, Tarkan KOCA, Alper Tunga ÖZGÜLER
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Öz   PDF
Alper Tunga ÖZGÜLER, Tarkan KOCA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KALİTE: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz
Hüseyin CEYLAN, Muhammed Ali ERBİR
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNU ÇALIŞANLARIN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Dilek MORKOÇ, Mustafa DOĞAN
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirlilik İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Okan Sarıgöz, Ali Karakuş, Kıvanç İrak
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIKLARI İLE İYİLİK HALLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz
Harun ÇİĞDEM, Gökhan YARAR
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAKIMINDAN Öz   PDF
Yusuf KAYA, Serkan ÖZDEMİR, Emine UTKUN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz
Serkan ÖZDEMİR, Emine UTKUN, Erkan YEŞİL
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Mikro Kontrolör ile Scr Tetikleme Devresi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Öz   PDF
Ercan KURAK, Volkan ERDEMİR
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler MİKRODALGA BANTLI KURUTUCUDA PATATESİN KURUTULABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Öz   PDF
İlker Hüseyin ÇELEN, Soner ÇELEN, Aytaç MORALAR, Halil Nusret BULUŞ, Eray ÖNLER
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ AKVARYUM OTOMASYONU Öz   PDF
Sıtkı KOCAOĞLU, Hilmi KUŞÇU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı MOBBİNG (YILDIRMA) DAVRANIŞLARININ TIBBİ SEKRETERLERİN TÜKENMİŞLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz   PDF
Esin ÇAKIROĞLU, Dilaver TENGİLİMOĞLU
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Müfredat Entegrasyonunu Değerlendirme Skalasının Geliştirilmesi Ve Psikometrik Özelliklerinin İncelemesi Öz   PDF
Neriman Zengin, Saadet Yazıcı, Hacer Karanisoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) MUHASEBE MESLEK MENSUBU ADAYLARININ ETİKSEL DAVRANIŞ, KİŞİSEL VE YÖNETSEL BECERİ KRİTERLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ali DERAN, İncilay SAVAŞ, Emine FIRAT
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Mühendis Ve Mühendis Yardımcılarının Yaşam Boyu Öğreniminde Meslek Yüksekokullarının Rolü Öz   PDF
Murat Sönmez
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı MÜZAKERECİ OLARAK YÖNETİCİ ASİSTANI: YENİ BİR KARİYER Mİ? Öz   PDF
Murat Yusuf UÇAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) NACA 23012 VE NREL S 809 KANAT KESİTLERİNİN HAD İLE ANALİZİ Öz
Mehmet BAKIRCI, Hüseyin CEYLAN, Sezayi YILMAZ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDEKİ TIBBİ SEKRETERLER VE İDARİ PERSONELİN BİLGİ ve ARŞİV SİSTEMLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Öz   PDF
Bahriye TERLEMEZ, Dilek ŞAHİN, Filiz DİLEK
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Obtaining Three Dimensional Point Clouds from the Digital Images of Rectangular Prism Shaped Objects Öz   PDF
Gürcan Samtaş, Mahmut Gülesin
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Öğrenci Hemşirelerin Kronik Hastalıkların Bakımı Konusunda Düşünceleri Öz   PDF
Neriman Zengin, Hicran Yıldız, Ayşe Çil Akıncı
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı ÖĞRENCiLERiN BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI VE FARKINDALIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Yeliz YEŞİL, Ahmet VATAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE SEKRETERLİK MESLEĞİNE GENEL BAKIŞ Öz   PDF
Hüner KULE, Harun DEMİRKAYA
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler Öz   PDF
Oğuz Başol, Erkan Bilge, Şerife Kuzgun
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) ÖĞRETMENLERİN YEMEK YEME ZEVKİ KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ SAPTANMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz
Kayhan Selçuk KARACA, Pınar ÖZDEMİR KARACA
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRSEL SANAT ETKİNLİĞİ UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Banu ÖZKAN, Figen GİRGİN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Cansu ÖZTÜRK, Yasin BOYLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİ VE EĞİLİMLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Kemal TAYSI, Serdar CANBAZ
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler OPTIMAL NETWORK ARCHITECTURE FOR NUSSELT NUMBER AND FRICTION FACTOR Öz   PDF
Ahmet Tandiroglu
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YAPISI VE İNSANİ İLİŞKİLER İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖRNEĞİ Öz   PDF
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YAPISI VE İNSANİ İLİŞKİ UÇKUN, Seher Uçkun, Barış DEMİR, Ayhan Gültekin
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂNIN ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Semiha KILIÇASLAN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Derslerinde Verilen Ev Ödevleri Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Okan Sarıgöz
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) OSMANLI DEVLETİ’NDE VERGİ SİSTEMİ VE BİR ÇEŞİT VERGİ TOPLAMA USULÜ SİSTEMİ: TEMETTUAT DEFTERLERİ Öz
Berna ÇAÇAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAPSAMINDA İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERME SÜRECİNİN ANALİZİ: (SAKARYA ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Hatice SARIALTIN, Zuhal EROL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye'deki Rolü Ve Dünya'daki Konumu Öz   PDF
C.Gazi Uçkun, Asiye Yüksel, Barış Demir
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı ÖZEL HASTANELERDEKİ HASTA KABUL BİRİMİNDE ÇALIŞAN PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK TRAKYA BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Dilek ŞAHİN, Derman KÜÇÜKALTAN, Fikriye TOKER KAYA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015): İnsan Kaynakları Yönetimi Özel Sayısı - Human Resources Management Special Issue PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİNİN TANIMI, TARİHÇESİ, AMAÇ VE TEMEL UNSURLARINA GENEL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Şener UYSAL
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) PLC PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDE PC_SIMU YAZILIMININ KULLANIMI Öz   PDF
ENGİN UFUK ERGÜL, CENK GEZEGİN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) PNÖMATİK SİSTEMLERDE KONUM GERİ BESLEMESİ YAPILARAK BASINÇ AYARLAMASI İLE HASSAS KONUM KONTROLÜ Öz   PDF
Harun GEZİCİ, Birhan IŞIK
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) POLİSİN SUNDUĞU HİZMETLERİN VATANDAŞTAKİ ALGISININ ÖLÇÜLMESİ Öz   PDF
Hanifi SEVER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı PRESENTEEISM (İŞTE VAROLMAMA SORUNU) İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
İsmet ANIK BAYSAL, Gültekin BAYSAL, Gökhan AKSU, Nurşah AKSU
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Project Oriented Computer Programming Training Öz   PDF
Ahmet NAYIR
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Puls Genişliği Modülasyonu İle Hidrolik Oransal Bir Sistemin Sürülmesi Öz   PDF
Hasan Basri Ulaş, Eşref Çınar, Musa Bilgin
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Relationship between Organizational Communication Satisfaction and Organizational Justice: An Empirical Study Öz   PDF
Sibel Gök, Işıl Karatuna, Gökçe Özkılıçcı
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Researching Effects of Drivers Features on Traffic Accidents: Kocaeli Model Öz   PDF
Ceylan Gazi UÇKUN, Ethem Soner ÇELİKKOL, Vasfı Nadir TEKİN, Şimal ÇELİKKOL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) RTD SENSÖR KULLANILARAK HASSAS SICAKLIK ÖLÇÜM VE İZLEME SİSTEMİNİN TASARLANMASI Öz
Ercan KURAK, Volkan ERDEMİR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) SAĞLIK PERSONELİNİN ELDİVEN KULLANIMINA İLİŞKİN HASTA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Süreyya BULUT, İsmet EŞER, Leyla KHORSHID
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Sağlık Turizmi İşletmelerinden Yararlanan Müşterilerin Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bolu İlinde Bir Araştırma Öz   PDF
Aydın Ünal, Göksu Demirel
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Saldırganlık ve Vandalizm Öz   PDF
İffet GÖRKEY KESİMLİ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı SANAL OFİS VE SANAL OFİSTE KULLANILAN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Öz   PDF
İbrahim Alpay YILMAZ, Aykut PAJO, Elçin GÜNGÖR GÜZELER
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Sayısal Görüntü İşleme ve Farklı Alanlardaki Uygulamaları Öz   PDF
Gürcan Samtaş, Mahmut Gülesin
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı SEKRETERLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI MESLEĞE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ADALET BAKANLIĞI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Aslı ÖZTÜRK, İlknur KILIÇ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) SINIFLA VE GRUPLA TARTIŞMA YÖNTEMLERİNİN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Öz   PDF
Okan SARIGÖZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) SİVAS’TA YETİŞEN SALVİASP. (ADAÇAYI) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN RENKLER VE HASLIK DEĞERLERİ Öz   PDF
HÜLYA KAYNAR, EMİNE TONUS
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM SÜRECİNDE; UYGULAMA AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF
İbrahim Emre GÖKTÜRK, Mehmet Ali AKTAŞ, Ülkü GÖKTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) SOSYAL MEDYA GERÇEĞİ VE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz
Murat ASLANYÜREK, Seda Akın GÜRDAL, Sibel DURSUN, Emine TUNÇEL, Mehtap İZMİRLİ AYAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE SOSYAL AĞ SİTELERİNDE YER ALAN ONLINE REKLAM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Sami Sonat ÖZDEMİR, Meltem ÖZDEMİR, Eray POLAT, Ramazan AKSOY
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARINA YÖNELİK ALGI VE TUTUMLAR: ÇSBMYO BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Dilek K. MORKOÇ, Cumhur ERDÖNMEZ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı TARİHÎ FİLM VEYA TARİHÎ DİZİLERİN TARİHE İLGİYİ ARTIRMADA ETKİSİNE İLİŞKİN MYO ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Sezai ÖZTAŞ, Nihat Kamil ANIL, Bülent KILIÇ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE COĞRAFİ, SİYASİ VE İDARİ BİR TERİM OLARAK “RUMELİ” (12.-19. YÜZYILLARDA) Öz   PDF
Edip DURMAZ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Tasarım Unsuru Olarak Banknot Öz   PDF
Gültekin Erdal
 
Cilt: 3 Sayı: 2 Teaching Literacy through Visual Arts: From Visual to Textual Rhetoric Öz   PDF
Papademetriou Efi, Artemis Katsiaflaka, Maria Emmanouilidou
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Öz   PDF
Bekir ÇEVİK
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SUPPORTS ON JOB PERFORMANCE IN CONSTRUCTION PROJECTS Öz   PDF
Raheleh Cheragh Alizadeh, Romina Cheraghalizadeh
 
Cilt: 1 Sayı: 1 The Important Of The TV On The Religious Understanding Of Turkish People Öz   PDF
Ramazan Biçer
 
Cilt: 3 Sayı: 2 The New Face of Global Competition Öz   PDF
Iffet Görkey Kesimli
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) THE RELATIONSHIP BETWEEN CHEMISTRY, SOLAR CELL AND SOCIAL RESPONSIBILITY Öz   PDF
Özgül Birel, Hakan Duman
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) THE ROLE OF BRAND EQUITY AND BRAND AWARENESS IN ATTRACTING OF NEW GRADUATED ENGINEERS IN CONSTRUCTION SECTOR IN TURKEY Öz   PDF (English)
Kader OSKAYBAŞ, Asil Selman GÜMRÜKÇÜ
 
Cilt: 1 Sayı: 1 The Role Of Safety Course For Workplace Safety Systems In Automotive Technician Training Öz   PDF
Murat Çetin, Ahmet Tandıroglu
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Tiftik (Ankara Keçisi) Liflerinin Terbiye İşlemlerine Genel Bir Bakış Öz   PDF
Rıza ATAV
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Toplam Verimli Bakım ve Ekipman Etkinliği: Bir İmalat İşletmesinde Uygulama Öz   PDF
Ali Görener
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Trakya Bölgesi’nin İşgücü Piyasası Analizi Öz   PDF
Yeşim CAN
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Turizm Perspektifinden Politik Krizlerin Ekonomiye Yansımaları Öz   PDF
İffet Görkey Kesimli
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türk Hukukunda Oturma Hakkı Öz   PDF
Özge Tuçe Gökalp
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Çalıştırma Öz   PDF
Özge Tuçe Gökalp
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) TÜRK TÜKETİCİLERİNİN MOBİL REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLARI Öz   PDF
Baran Arslan, Tolga Dursun
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Turkey And Bulgaria Transport Öz   PDF
Selçuk Duranlar, Valentina İlieva Staneva
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıkların Değerlemesine İlişkin Uygulamalar Öz   PDF
M. A. İbrahim Sarıay
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türkiye'deki İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Öz   PDF
Hüseyin Ceylan
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Türkiye'deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri Ve Alışverişe Yönelik Tutumları Öz   PDF
Dursun Yener
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı TÜRKİYE’DE BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANINDAKİ ARAŞTIRMALARDA METODOLOJİK SORUNLAR: ULUSAL BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KONGRESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Özgür Doğan GÜRCÜ
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) TÜRKİYE’DE YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI İLE CARİ İŞLEMLER DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2003-2013 Öz   PDF
Fikret ÇÖLDEMLİ
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Türkiye’de Yükseköğretimde Küresel Standardizasyonu Yakalamada İKMEP ve Örnek Ülke Modelleriyle Karşılaştırma Öz   PDF
Berjan DEMİRTAŞ, Özgür YILMAZ
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Türkiye’deki Elektrik İletim Tesislerinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi Öz   PDF
Hüseyin Ceylan
 
Cilt: 2 Sayı: 1 Üniversite Eğitimi Alan Öğrencilerin Avrupa Birliği Üyeliğine Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Aydın Ünal, Bahtiyar Dursun, Selçuk Özkan, Sultan Mehtap İzmirli, Ahmet Altay, Seda Akın Gürdal
 
Cilt: 1 Sayı: 1 Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk Öz   PDF
Sefa Saygılı, Ayşe Çil Akıncı, Hülya Arıkan, Ebru Dereli
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği Öz   PDF
İbrahim Alpay Yılmaz, Bahtiyar Dursun, Kemal Pektaş, Ahmet Altay
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ KAYGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Öz   PDF
İbrahim Alpay YILMAZ, Sibel DURSUN, Elçin GÜNGÖR GÜZELER, Kemal PEKTAŞ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KIRSAL REKREASYONEL FAALİYETLERE KATILIMINI ETKİLEYEN KISITLAYICILAR: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği Öz   PDF
Erkan SAĞLIK, İlhami MORÇİN, Sine ERDOĞAN MORÇİN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ: NAZİLLİ MYO ÖRNEĞİ Öz   PDF
Başak DOĞAN, Mümin ESER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı ÜNİVERSİTELERDE FİZİKİ ALT YAPI İMKANLARINDAKİ İYİLEŞTİRMELERİN İÇ VE DIŞ MÜŞTERİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Salih Börteçine AVCI, Betül Buladi ÇUBUKÇU, Önder ÇALMAŞUR
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Üreme Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Farklı Yaklaşım: Anne Eğitiminin Kızlarına Aktarılmasının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Birsel Canan DEMİRBAĞ, Gamze ÇAN, İftihar KÖKSAL, Selçuk KAYA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) VAKIF VE DEVLET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz
Oğuz BAŞOL, Emin Cihan DUYAN, Hilmi ETCİ
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) VAKUM VE ISI İLE ŞEKİL VERİLEN BİR ÜRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI KALINLIK DAĞILIMI TESPİTİ Öz   PDF
Olcay EKŞİ, Selçuk ERDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) VERGİ HUKUKUNDA İRADİ TEMSİL Öz   PDF
Hatice Yurtsever
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEKİ SUBLİMİNAL ÇERÇEVELERİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ Öz   PDF
Murat Olcay ÖZCAN, Deniz TAŞKIN, Kenan BAYSAL
 
Cilt 5, Sayı 6 (2015) VİDEO SURVEILLANCE IN THE IRANIAN LAW; CRIME PREVENTION OR ABUSE OF CIVIL RIGHTS Öz   PDF
Hesam Abbasi, Seyed Adel Heidari
 
Cilt: 3 Sayı: 1 Vocational College Students’ Computer Usage Profiles and Attitudes Toward Computers Öz   PDF
Tamer KUTLUCA, Halim BAŞKAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014): Uzaktan Eğitim Özel Sayısı WEB DESTEKLİ ÖĞRETİMDE “E-ÖĞRENME SİSTEMİ SANAL SINIFIM” UYGULAMASININ ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYONLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Sami ACAR, Dilek USLU
 
Cilt 5, Sayı 4 (2015): Özel Sayı: Mühendislikte Son Trendler WEB İSTATİSTİKLERİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI İLE KRİTİK PARAMETRE TESPİTİ Öz   PDF
Harun BAYER, Tevfik ÇOBAN
 
Cilt: 3 Sayı: 2 What Happened? What Will Be? - A Path-Dependency Analysis of Donated Tourism Projects in South East Europe Öz   PDF
Veljko Mijic
 
Cilt 4, Sayı 4 (2014) X VE Y KUŞAĞI: ÇALIŞMANIN ANLAMINDA BİR DEĞİŞME VAR MI? Öz   PDF
Gülşen ÇETİN AYDIN, Oğuz BAŞOL
 
Cilt: 2 Sayı: 2 Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Öz   PDF
Muhammed Tıraşoğlu, Burcu Yıldırım
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014): Uzaktan Eğitim Özel Sayısı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DENEYİMİ: KURUMSAL TEMEL DERSLERİN ÇEVRİMİÇİ OLUŞTURULMASI, YÖNETİMİ VE SUNUMU Öz   PDF
Yasin ÖZARSLAN, Emrah EMİRTEKİN, Sabah BALTA
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014): Uzaktan Eğitim Özel Sayısı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİNDE MOBİL ÖĞRENME Öz   PDF
Özlem Güzelyazıcı, Buket Dönmez, Güneş Kurtuluş, Özlem Hacıosmanoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) YEREL HALKIN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYİ TURİZM DESTEĞİNİ NASIL ETKİLER: DALYAN DESTİNASYONU ÖRNEĞİ Öz   PDF
Gülay ÖZALTIN TÜRKER, Ali TÜRKER
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) YEREL YÖNETİMLERDE Y KUŞAĞINI YÖNETME GÜÇLÜKLERİ: KOCAELİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ Öz
Öznur GÖKKAYA, Salih SERBEST, Gazi UÇKUN, Barış DEMİR
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) YEŞİL YAPI KONSEPTİNE GENEL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Aysun SEVEN, Bülent TOPBAŞLI, Bahtiyar DURSUN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı YÖNETSEL STRES OLGUSUNUN DEMOGRAFİK FARKLILIKLAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: SEKRETERLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Derya YARANGÜMELİOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2013): UMYOS Özel Sayısı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN HUKUKUNA 18.08.2012 TARİH VE 28388 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Işıl Tüzün Arpacıoğlu, Şükran Morgül
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014): Bürokon Özel Sayısı YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ: BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Gamze AY, Hakan KOÇ
 
Toplam 224 ögeden 1 - 25 arası