Kütüphaneciler için bilgi

Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.__________________________________  ISSN 1309-5803 e-Makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi  ____________________________