İlişkisel ve İlişkisel Olmayan (NoSQL) Veri Tabanı Sistemleri Mimari Performansının Yönetim Bilişim Sistemleri Kapsamında İncelenmesi

serdar ÖZTÜRK, Hatice Ediz ATMACA
743 128

Abstract


Veri tabanları, veri fazlalığını kontrol eden ve veri tutarlılığını koruyan en önemli sistemlerden biridir. Veri entegrasyonu ile verilere basit şekilde ulaşılması, düzenlenmesi ve paylaşılması gibi avantajlar sağlamaktadır. Veri depoları oluşturulması sırasında yaygın olan yaklaşım, verilerin uygulama modeline yakın bir model ile saklanması üzerine kurgulanmaktadır. Bu kapsamda büyük veri özellikle, bulut bilişim, mobil çözümler ve sosyal medya organizasyonları ile birleşip eski iş modellerini dönüştürerek küresel değişime de öncülük etmektedir. Bu çalışmada öncelikle ilişkisel ve dağıtık veri tabanlarının yönetim bilişim sistemleri kapsamında öğrenilmesi ve niteliklerinin belirlenmesi ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Sonrasında veri tabanı modelinin seçilmesi ve ölçütlerinin ortaya koyulmasıyla en uygun performans ölçümleri, veri tabanlarının avantaj ve dezavantajları ile oluşturulacak yapının uygun hale getirilmesi hakkında bilgiler verilmiştir. Daha sonra ilişkisel veri tabanı ve dağıtık veri tabanlarının performans karşılaştırması yer almaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise veri tabanları yapıları karşılaştırmalı olarak incelenerek sonuçları ve önerileri sunulmuştur.


Full Text:

PDF (Türkçe)