AOMDV PROTOKOLÜNDE BLACK HOLE ATAKLARA KARŞI GELİŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK UYGULAMASI

Sinan TOKLU, Aziz AYDIN
715 138

Abstract


İletişimin büyük kısmını oluşturan kablosuz ağların kullanımı hızlı bir  şekilde artmaktadır. Tasarsız ağlar sıklıkla hareketli düğümlerden oluşan  alt yapısız kablosuz ağlardır. Tasarsız ağlarda düğümler hem diğer düğümlerle iletişim kurabilir hem de paketleri ileterek yönlendirici görevi üstlenirler. Bu ağlar arama kurtarma, ofis, kampüs, konferans salonu, üniversite ve şehir ağlarında kullanılmaktadırlar. Tasarsız ağlarda düğümlerin hareketli olması,  bir altyapının mevcut olmaması,  bant genişliğinin  ve güç kapasitesinin sınırlı olması bu ağların en önemli sorunlarındandır. Düğümlerin hareketliliği topolojinin hızlı bir şekilde  değişmesine ve kurulan yolların bozulmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, ağın güvenliğini bozacak black hole ataklar tasarlayıp, ağın güvenirliğini artıracak güvenlik uygulaması geliştirilmiştir. Çalışmada tasarsız ağlarda kullanılan en güncel protokollerden birisi olan AOMDV protokolü kullanılmıştır. Bu amaçla, güvenlik uygulamasında senaryolar üretilmiş olup, daha sonra da bu senaryolardan yararlanılarak AOMDV protokolünde güvenlik uygulamasının altyapısı oluşturulmuştur. Çalışmada benzetim aracı olarak Network Simulator (NS 2)  programının 2.35 sürümü ve diğer ağ benzetim yazılımları için yardımcı programlar olan tracegraph202, APP-Tool-master grafik yazılımları kullanılmıştır.


Full Text:

PDF (Türkçe)