Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2008): Cilt 1, Sayı 1 (2008) Mikrodenetleyicili Asansör Denetiminde Seri Haberleşme Kullanan Bir Modelin Gerçekleştirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
O. Ayhan ERDEM, Abdullah ORMAN
 
Vol 1, No 1 (2008): Cilt 1, Sayı 1 (2008) XML Veritabanı için Tavlama Benzetimi ile Sorgu Optimizasyonu Abstract   PDF (Türkçe)
Yaşar GÖZÜDELİ, M.Ali AKCAYOL
 
Vol 1, No 1 (2008): Cilt 1, Sayı 1 (2008) Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Abstract   PDF (Türkçe)
Ekrem ÇONTAR, Hasan Şakir BİLGE
 
Vol 1, No 1 (2008): Cilt 1, Sayı 1 (2008) Kablosuz Algılayıcı Ağlarında Güvenlik: Sorunlar ve Çözümler Abstract   PDF (Türkçe)
Majid MEGHDADİ, Suat ÖZDEMİR, İnan GÜLER
 
Vol 1, No 1 (2008): Cilt 1, Sayı 1 (2008) Hemşirelik Hizmetlerinde Bilgisayar Kullanımı - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Ayşe BAYER, Salime Tarihçi DELİCE, Mustafa N. İLHAN, Mehmet Ali ERGÜN, Halim SONCUL
 
Vol 1, No 1 (2008): Cilt 1, Sayı 1 (2008) Türk Taşıt Plaka Standartları İçin Plaka Tanıma Sistemi Abstract   PDF (Türkçe)
Beytullah YALIM, Nurettin DOĞAN
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Uzaktan Eğitimde Güvenlik Uygulamaları Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Hakan IŞIK, İnan GÜLER
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Zeki Öğretim Sistemleri için Yeni Bir Bileşen: Düzenleyici Modül Abstract   PDF (Türkçe)
Nurettin DOĞAN, Betül KUBAT
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Güç Elektroniği Dersi için Hazırlanmış İnternet Üzerinden Eğitim Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Çetin ELMAS, Osman ÖZKARACA
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) AB’ye Geçiş Sürecinde Meslek Elemanlarının Uzaktan Öğretim İle Eğitimi Abstract   PDF (Türkçe)
Zehra Alakoç BURMA
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Internet Destekli Uzaktan Eğitimde Dokuz Aşamalı Öğretim Durumunun Tasarımı Abstract   PDF (Türkçe)
Mustafa KARAAĞAÇLI, Orhan ERDEN
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) E- Öğrenmede Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemleri ve Moodle Abstract   PDF (Türkçe)
Cansu Çiğdem AYDIN, Serdar BİROĞUL
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Abstract   PDF (Türkçe)
Tayfun YILDIRIM, Arzu ÖZEN, Nurgül İNAN
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Biyomedikal Mühendisliğinde Uzaktan Eğitim Çalışmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Eda AKMAN, İnan GÜLER
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Moodle Eğitim Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uzaktan Eğitim Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Çetin ELMAS, Nurettin DOĞAN, Serdar BİROĞUL, Mehmet Sena KOÇ
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Internet Teknolojileri Destekli Uzaktan Eğitimde Sosyal Abstract   PDF (Türkçe)
Mustafa KARAAĞAÇLI
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Uzaktan Eğitimde Üç Boyutlu Web Teknolojilerinin Kullanılması Abstract   PDF (Türkçe)
İmral IŞIK, Ali Hakan IŞIK, İnan GÜLER
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) İnternet Temelli Uzaktan Eğitimin Örgütsel, Sosyal, Pedagojik ve Teknolojik Bileşenleri Abstract   PDF (Türkçe)
Ramazan ERTURGUT
 
Vol 1, No 2 (2008): Cilt 1 Sayı 2 (2008) Uzaktan Eğitimde Sesli ve Görüntülü Yayınların İnternet Üzerinden Aktarılması Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Gezer, Sabri Koçer
 
Vol 1, No 3 (2008): Cilt 1 Sayı 3 (2008) Bilgisayar Tabanlı Araç Plaka Tanıma Sistemi Abstract   PDF (Türkçe)
Okan BİNGÖL, Ömer KUŞCU
 
Vol 1, No 3 (2008): Cilt 1 Sayı 3 (2008) Kablosuz Ağlarda Güvenli Yönlendirme Protokolleri Abstract   PDF (Türkçe)
Muhammet ÜNAL, M. Ali AKCAYOL
 
Vol 1, No 3 (2008): Cilt 1 Sayı 3 (2008) İnternet Reklamcılığı: İnternet Kullanıcılarının İnternet Reklamcılığı Konusundaki Tutum ve Davranışları Abstract   PDF (Türkçe)
Üstün ÖZEN, Ahmet SARI
 
Vol 1, No 3 (2008): Cilt 1 Sayı 3 (2008) Botaş Ham Petrol Boru Hatlarının İncelenmesi ve Rehabilitasyonu için Sistem Önerisi Abstract   PDF (Türkçe)
Hilmi IŞIK
 
Vol 1, No 3 (2008): Cilt 1 Sayı 3 (2008) RFID Sistemleri ve Veri Güvenliği Abstract   PDF (Türkçe)
Ela Sibel Bayrak MEYDANOĞLU
 
Vol 1, No 3 (2008): Cilt 1 Sayı 3 (2008) Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Abstract   PDF (Türkçe)
Sibel SADİ, Ali Rıza ŞEKERCİ, Betül KURBAN, Fatma Burcu TOPU, Turgay DEMİREL, Cemal TOSUN, Tuba DEMİRCİ, Yüksel GÖKTAŞ
 
Vol 1, No 3 (2008): Cilt 1 Sayı 3 (2008) Bilgisayar Ağlarında Tıkanıklık Denetimi ve Çözüm Yöntemleri Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet ŞİMŞEK, M. Ali AKCAYOL
 
Vol 2, No 1 (2009): Cilt 2 Sayı 1 (2009) Java Programlama Dili’nin Bilgisayar Destekli Öğretimi Abstract   PDF (Türkçe)
Cahide ÜNAL, Ömer Faruk BAY
 
Vol 2, No 1 (2009): Cilt 2 Sayı 1 (2009) Öğretim Yönetim Sistemleri İçin Örnek Veri Tabanı Tasarımı Abstract   PDF (Türkçe)
Ömer DEPERLİOĞLU, Yılmaz SARPKAYA
 
Vol 2, No 1 (2009): Cilt 2 Sayı 1 (2009) Görüntülerin Kenar Haritalarının Çıkarımına Abstract   PDF (Türkçe)
Uğur GÜVENÇ, Tuba KARAGÜL
 
Vol 2, No 1 (2009): Cilt 2 Sayı 1 (2009) Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları: Eğitsel Hiper Ortam Tasarımında Yeni Bir Paradigma Abstract   PDF (Türkçe)
Sibel SOMYÜREK
 
Vol 2, No 2 (2009): Cilt 2 Sayı 2 (2009) Kablosuz Bilgisayar Ağlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
O. Ayhan ERDEM, Neslihan TUĞRAL
 
Vol 2, No 2 (2009): Cilt 2 Sayı 2 (2009) E-Devlet Uygulamalarından İlsis’in Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Nihat ŞEKER, Güneş ŞEKER
 
Vol 2, No 2 (2009): Cilt 2 Sayı 2 (2009) Veri Madenciliği: Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı ve Uygulamaları Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Serhan KOYUNCUGİL, Nermin ÖZGÜLBAŞ
 
Vol 2, No 2 (2009): Cilt 2 Sayı 2 (2009) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Vildan ATEŞ, Hacer KARACAN
 
Vol 2, No 2 (2009): Cilt 2 Sayı 2 (2009) GSM Tabanlı Akıllı Ev Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Kamil İNAL, M. Ali AKCAYOL
 
Vol 2, No 3 (2009): Cilt 2 Sayı 3 (2009) VoIP Teknolojilerinde Opnet Tabanlı Güvenlik Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Ceyhun ÇAKIR, Hakan KAPTAN
 
Vol 2, No 3 (2009): Cilt 2 Sayı 3 (2009) Nette Öğretmen: Eğitim Yönetim Sistemi Abstract   PDF (Türkçe)
Ferhat Kadir PALA, Nurettin DOĞAN
 
Vol 2, No 3 (2009): Cilt 2 Sayı 3 (2009) Türkiye Tüketici Portalının Kullanılabilirliği Üzerine Deneysel Bir Çalışma Abstract   PDF (Türkçe)
Hacer KARACAN, Hakan DEMİRTEL
 
Vol 2, No 3 (2009): Cilt 2 Sayı 3 (2009) Bireyselleştirilebilir Bir E-öğrenme Aracı Olarak Dijital Konu Haritaları Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet FIRAT
 
Vol 3, No 1 (2010): Cilt 3 Sayı 1 (2010) Teletıpta Mobil Uygulama Çalışması ve Mobil İletişim Teknolojilerinin Analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Hakan IŞIK, İnan GÜLER
 
Vol 3, No 1 (2010): Cilt 3 Sayı 1 (2010) Karar Destek Amaçlı Bir Raporlama Aracı Abstract   PDF (Türkçe)
Volkan ARSLAN, Güray YILMAZ
 
Vol 3, No 1 (2010): Cilt 3 Sayı 1 (2010) Kullanıcı Merkezli İnteraktif Veri Madenciliği: Bir Literatür Taraması Abstract   PDF (Türkçe)
Hacer KARACAN, Mehmet YEŞİLBUDAK
 
Vol 3, No 1 (2010): Cilt 3 Sayı 1 (2010) Meslek Liselerinde Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi(Yozgat İli Yerköy İlçesi Örneği) Abstract   PDF (Türkçe)
Benian TEKİNDAL, Ali Rıza ERTEKİN, Mustafa Agah TEKİNDAL
 
Vol 3, No 1 (2010): Cilt 3 Sayı 1 (2010) Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynağının Kurumsal Bilgi Güvenliği Kültürü Gelişimi Abstract   PDF (Türkçe)
Akın MARŞAP, Gizem AKALP, Ebru YENİMAN
 
Vol 4, No 1 (2011): Cilt 4 Sayı 1 Mobil Öğrenme Materyali Hazırlama Süreci Abstract   PDF (Türkçe)
Nursal Arıcı, Yasin Bal
 
Vol 4, No 1 (2011): Cilt 4 Sayı 1 Ortaöğretim Öğrencilerinin Hayatında Bilgisayarın Yeri Abstract   PDF (Türkçe)
Prof. Dr. Cevriye GENCER, Mehtap ALTUĞ, Filiz ERSÖZ
 
Vol 3, No 2 (2010): Bilişim Teknolojileri Dergisi Ontoloji Tabanlı Bilgi Sistemlerinde Politika Yönetimi Abstract   PDF (Türkçe)
Özgü CAN, Murat Osman ÜNALIR
 
Vol 3, No 2 (2010): Bilişim Teknolojileri Dergisi Hizmet İçi Egitim için Bir Ögretim Yönetim Sistemi Abstract   PDF (Türkçe)
Benian TEKINDAL, Abdulbaki ENSAROGLU
 
Vol 3, No 2 (2010): Bilişim Teknolojileri Dergisi E-Devlet Kapısı Projesi Bilgi Güvenligi ve Risk Yönetimi:Türkiye Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Erhan KUMAS, Burak BIRGÖREN
 
Vol 3, No 2 (2010): Bilişim Teknolojileri Dergisi Güvenlik Amaçlı Dosya Takip Programı Abstract   PDF (Türkçe)
İsmail KURNAZ, Doğan ÇALIKOĞLU
 
Vol 4, No 1 (2011): Cilt 4 Sayı 1 SES KONTROLLÜ WEB TARAYICI Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin ÇAKIR, Bekir OKUTAN
 
Vol 4, No 1 (2011): Cilt 4 Sayı 1 Meslek Liselerinde Modül Değerlendirme Sınavlarının Çevrimiçi Uygulanması Abstract   PDF (Türkçe)
ramazan kılıç
 
Vol 4, No 2 (2011): Cilt 4 Sayı 2 LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Turgut ÖZSEVEN, Muharrem DÜĞENCİ
 
Vol 4, No 1 (2011): Cilt 4 Sayı 1 Hastahane Infüzyon Cihazlari Otomasyonu Abstract   PDF ()   PDF (Türkçe)
Dr. Sezgin Ersoy, Ersin Toptaş
 
Vol 4, No 2 (2011): Cilt 4 Sayı 2 TÜRKİYE’DE BİLİŞİM SUÇLARINA EĞİTİMLİ İNSANLARIN BAKIŞI Abstract
NURETTIN DOGAN, Hikmet DİJLE
 
Vol 4, No 2 (2011): Cilt 4 Sayı 2 PROMATH: WEB TABANLI ZEKİ ÖĞREİM SİSTEMLERİ İÇİN DÜZENLEYİCİ MODÜL UYGULAMASI Abstract   PDF (Türkçe)
NURETTIN DOGAN, Betül KUBAT AKTAŞ
 
Vol 4, No 2 (2011): Cilt 4 Sayı 2 Finansal Piyasalarda Trend Analizine Yardımcı Olacak İndikatörlerin Geliştirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Eser ÇETİNER, O. Ayhan ERDEM
 
Vol 4, No 2 (2011): Cilt 4 Sayı 2 Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin ÇAKIR, Habibe Kübra BABACAN
 
Vol 4, No 3 (2011): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bilişim Teknolojileri Temelli Stratejik Planlama: Eğitim Sektörüne Yönelik Bir Model Önerisi Abstract   PDF (Türkçe)
Hakan ÇETİN, Ömer Faruk Ünal
 
Vol 4, No 2 (2011): Cilt 4 Sayı 2 Form Elemanlarının Form Doldurmadaki Performansa Etkisi Abstract   PDF (Türkçe)
Muhammed Fatih ADAK, Pınar Onay DURDU
 
Vol 4, No 2 (2011): Cilt 4 Sayı 2 Uçak Transponder Sinyalleriyle Uçak Pozisyonunun Hiperbolik Konumlandırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Yrd. Doç. Dr. Nursel AKÇAM, Cengiz PAŞAOĞLU
 
Vol 4, No 3 (2011): Bilişim Teknolojileri Dergisi İKİLİ KARIŞIMLI LOJİSTİK REGRESYONA İLİŞKİN BİR UYGULAMA Abstract   PDF (Türkçe)
YILMAZ KAYA, Abdullah YEŞİLOVA
 
Vol 4, No 3 (2011): Bilişim Teknolojileri Dergisi Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi Abstract   PDF (Türkçe)
Nursel Yalçın, Ülkü Ülker
 
Vol 4, No 3 (2011): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bilişim ve Sağlık Abstract   PDF (Türkçe)
Ayşe Demirhan, İnan Güler
 
Vol 4, No 3 (2011): Bilişim Teknolojileri Dergisi Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanılabilirlik İncelemesi; Gazi İngilizce Dil Okulu Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Onur Sami TURAN, Mehmet Rahmi CANAL
 
Vol 5, No 1 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Yapay Sinir Ağları İçin .NET Platformunda Görsel Bir Eğitim Yazılımının Geliştirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Emre DANDIL, Kerim Kürşat ÇEVİK
 
Vol 3, No 3 (2010): Cilt 3 Sayı 3 Mobil İletişim Cihazları İle Öğrenim Materyallerine Erişim Sağlayan Bir Yazılım Tasarımı Abstract   PDF (Türkçe)
İlhan TARIMER, Seher ŞENLİ, Emel DOĞAN
 
Vol 3, No 3 (2010): Cilt 3 Sayı 3 Evrak Otomasyon Sistemlerinde Güvenlik Uygulamaları Abstract   PDF (Türkçe)
Ömer DEPERLİOĞLU, Ayşen ÖLMEZ
 
Vol 3, No 3 (2010): Cilt 3 Sayı 3 Mimari Tasarım Eğitiminde Geleneksel ve Dijital Görselleştirme Teknolojilerinin Karşılaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Tayfun YILDIRIM, Arzu ÖZEN YAVUZ, Nurgül İNAN
 
Vol 3, No 3 (2010): Cilt 3 Sayı 3 Kablosuz Ağlarda Tahmine Dayalı Hücreler Arası Geçiş Algoritmaları Abstract   PDF (Türkçe)
Vildan ATEŞ, M. Ali AKCAYOL
 
Vol 4, No 3 (2011): Bilişim Teknolojileri Dergisi Kablosuz Örgü Ağlarda Verimlilik Analizi ve Çözüm Önerileri Abstract   PDF (Türkçe)
Ramazan Kocaoğlu, M. Ali Akcayol
 
Vol 4, No 3 (2011): Bilişim Teknolojileri Dergisi ÖĞRENCİ PROJE ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK MALİYETLİ VE GENEL AMAÇLI BİR VERİ TOPLAMA SİSTEMİNİN (VTS) GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Abstract   PDF (Türkçe)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BURUNKAYA, Sadık Yıldız, İsmail Karataş
 
Vol 5, No 1 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi HEMŞİRELERİN BİLGİSAYAR KULLANIM DURUMLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR AMPİRİK ÇALIŞMA – TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Abstract   PDF (Türkçe)
Aslı Köse
 
Vol 5, No 1 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi XML Web Servisleri ile Oracle ve SQL Server Veri Tabanları Arasında Veri Transferi Abstract   PDF (Türkçe)
Cüneyt ÖZDEMİR
 
Vol 5, No 2 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi İnsansız Hava Araçları İçin Otonom İniş Sistemi Simülatörü Tasarımı Abstract   PDF (Türkçe)
Oğuzhan Bayraktar, Faruk Özdemir, Ömer Çetin, Güray Yılmaz
 
Vol 5, No 2 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Anlamsal Servis Aracılığı İçin Bir Çok Etmenli Sistem ve Aracılık Etkileşim Protokolü Abstract   PDF (Türkçe)
Özgür Gümüş, Önder Gürcan, Oğuz Dikenelli
 
Vol 5, No 1 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Yazılım Projelerinde Risk Yönetimi Abstract   PDF (Türkçe)
O. Ayhan ERDEM, Alaa Younis
 
Vol 5, No 1 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Çeşitli Basamaklarda Çalışan Sağlık Personelinin Bilişim Düzeyinin Ölçülmesi: Üniversite Hastanesi ve Sağlık Ocağı Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Emrah ORUN, Serdar KULA
 
Vol 5, No 1 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Geleneksel Sınıfların Uzaktan Eğitim Platformuna Dönüştürülmesi: Bir Model Çalışması Abstract   PDF (Türkçe)
Ozan ŞENKAL, Serkan DİNÇER
 
Vol 5, No 3 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Sınıflama Modelinin Performansını Geliştirmede Yeniden Örnekleme Yöntemlerinin Kullanımı Abstract   PDF (Türkçe)
Gülhan OREKİCİ TEMEL, Semra ERDOĞAN, Handan ANKARALI
 
Vol 5, No 3 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi İlişkisel Veritabanlarında Anahtar Kelime Arama Abstract   PDF (Türkçe)
Serap DEMİRCİOĞLU, Suat ÖZDEMİR
 
Vol 5, No 2 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Pareto Zarflama-Temelli Seçim Algoritması (PESA) ile B-Spline Eğri Tahmini Abstract   PDF (Türkçe)
Utku Kose, Erkan Ulker
 
Vol 5, No 2 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Epileptik Hastalıkların Teşhisi için Aşırı Öğrenme Makinesi Tabanlı bir Uzman Sistem Abstract   PDF (Türkçe)
YILMAZ KAYA, Ramazan TEKİN
 
Vol 5, No 2 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Saldırı Tespit Sistemlerinde Kullanılan Kolay Erişilen Makine Öğrenme Algoritmalarının Karşılaştırılması Abstract   PDF (Türkçe)
Atilla Özgür
 
Vol 5, No 3 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Görme Engelliler için Bir Türkçe Hece Tabanlı Konuşma Sentezleme Sisteminin Geliştirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Benian TEKİNDAL, Güray ARIK
 
Vol 5, No 3 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Hastane Yönetim ve Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Mithat YILMAZ, Alp Eren DEMİRKAN
 
Vol 5, No 3 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Adli Bilişim İncelemelerinde Birebir Kopya Alınmasının (İmaj Almak) Önemi Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Serhat ŞİRİKÇİ, Nergis CANTÜRK
 
Vol 5, No 3 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Idle ve Power_Down Güç Durumunun Enerji Başarım Değerlendirmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Sinan TOKLU, O.Ayhan ERDEM
 
Vol 5, No 3 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi NS-2 ve NS-3 Ağ Simülatörlerinin Ölçeklenebilirlik Analizi ve Karşılaştırma Abstract   PDF (Türkçe)
Ünal ÇAVUŞOĞLU, Ahmet ZENGİN
 
Vol 5, No 2 (2012): Bilişim Teknolojileri Dergisi Çoklu Zekâ Kuramından Yararlanılarak Meslek Seçiminde Kullanılacak Bir Uzman Sistem Tasarımı Ve Gerçekleştirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Murat ERKALAN, M.Hanefi CALP, İsmail ŞAHİN
 
Vol 6, No 1 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Reklam İçerikli Epostaların Metin Madenciliği Yöntemleri İle Otomatik Tespiti Abstract   PDF (Türkçe)
Kübra ÇALIŞ, Oya GAZDAĞI, Oktay YILDIZ
 
Vol 6, No 1 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Kavşak Sinyalizasyon Sisteminin JACK Etmen Geliştirme Platformunun Kullanılarak Oluşturulması Abstract   PDF (Türkçe)
Serap ERGÜN, Tuncay AYDOĞAN
 
Vol 6, No 1 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bir Öğretim Yöntemi Olarak Web Macerası (Webquest) Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet AKÇAY, Abdullah ŞAHİN
 
Vol 6, No 2 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi İşitme Engellilere Yönelik Dinamik Web Sayfasının Geliştirilmesi Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Hüseyin ÇAKIR, Şaban ÇETİN, Abidin BAŞ
 
Vol 6, No 3 (2013): BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ Mobil Cihazlar İçin Ders İçerik Paketinin Geliştirilmesi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Hüseyin ÇAKIR, İsmail ARSLAN
 
Vol 6, No 3 (2013): BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ Gini Algoritmasını Kullanarak Karar Ağacı Oluşturmayı Sağlayan Bir Yazılımın Geliştirilmesi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Muhammed Fatih ADAK, Nilüfer YURTAY
 
Vol 7, No 1 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Yazılım Projelerinin Geliştirme Sürecinde Yönetim Abstract   TAM METİN (Türkçe)
O. Ayhan ERDEM, Aleaa E. YOUNİS
 
Vol 6, No 2 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Ağdaki Bilgisayarların Kontrolü ve Varlık Yönetimi Yazılımının Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Hüseyin ÇAKIR, Tamer BİLGEN
 
Vol 6, No 2 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Mobil Kullanıcılar için Konum Tabanlı Rastlantısal Tek Kullanımlık Şifreler Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Muhammed ÖZSOY, Mustafa BURUNKAYA
 
Vol 6, No 2 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Ulusal Bilgi GüvenliğineYönelik Bir Kriptografi Algoritması Geliştirilmesi ve Harf Frekans Analizinine Karşı Güvenirlik Tespiti Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Aysun COŞKUN, Ülkü ÜLKER
 
Vol 6, No 1 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Matbaa İşletmeleri İçin Bir Malzeme İhtiyaç Planlama Yazılımı Geliştirme ve Uygulanması Abstract   PDF (Türkçe)
Sena GENCAN ACAR, Mithat YILMAZ
 
Vol 6, No 1 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Linux İşletim Sistemi Tabanlı Düşük Maliyetli Bir MIPv6 Test Yatağı Uygulaması Abstract   PDF (Türkçe)
Gürcan ÇETİN, Aydın ÇETİN
 
Vol 6, No 2 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Trafik Kazaları Analizi için Bayes Ağları Modeli Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Esma Nur ÇİNİCİOĞLU, Muhammet ATALAY, Harun YORULMAZ
 
Vol 6, No 2 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Gömülü Sunucu ile Tasarlanmış Internet Tabanlı Sera Otomasyon Sistemi Uygulaması Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Mesut BAYTÜRK, Gürcan ÇETİN, Aydın ÇETİN
 
Vol 6, No 2 (2013): Bilişim Teknolojileri Dergisi Sosyal Güvenlikte Tevkifat ve Bilişim Yönüyle İncelenmesi Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Fatma KILIÇ, Mehmet TOPLU
 
Vol 6, No 3 (2013): BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ Kablosuz Ağlar için bir DoS Saldırısı Tasarımı Abstract   Başlıksız ()   Tam Metin (Türkçe)
Deniz Mertkan GEZGİN, Ercan BULUŞ
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi 32 Bit ARM İşlemci ile Hız Denetimi Yapılan Bir DA Motorun Android Arayüzü Olan Bir Cihaz Üzerinden Uzaktan Kontrolü ve İzlenmesi Abstract   Tam_Metin (Türkçe)
Necmi ALTIN, ibrahim SEFA, Şaban ÖZDEMİR, Zeki ZÜREY
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi A Genetic Algorithm To Minimize Makespan and Number of Tardy Jobs In Parallel Machine Scheduling Problems Abstract   Tam Metin
Ural Gökay ÇİÇEKLİ
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi A Localization and k-Connectivity Detection System for TinyOS based Wireless Sensor Networks Abstract   PDF (Türkçe)
Vahid Khalilpour AKRAM, Orhan DAĞDEVİREN
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi A Manufacturing Energy and GHG Emissions Monitoring System – Supporting Eco-efficiency with Business Intelligence Abstract   PDF
Hakkı Ozgür UNVER
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies A Novel Data Encryption Algorithm Design and Implementation in Information Security Scope Abstract   PDF (Türkçe)
Nurettin TOPALOĞLU, M. Hanefi CALP, Burak TÜRK
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies A Student Attendance System Based On Beacon and Smartphones Equipped With Bluetooth Low Energy Technology Abstract   PDF (Türkçe)
Cüneyt BAYILMIŞ, Mehmet ÖZDEMİR
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi A Study on Estimation of Wind Speed Distribution by Using the Modified Weibull Distribution Abstract   Tam Metin
Yeliz Mert KANTAR, Ilhan USTA, Ismail YENİLMEZ, Ibrahim ARIK
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Adli Bilişim Eğitiminin Gereksinimi ve Genel Olarak Değerlendirilmesi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Merve ORAKCI, İbrahim KÖK, Hüseyin ÇAKIR
 
Vol 8, No 1 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Afet Yönetimi İçin Coğrafi Tabanlı Deprem Ontolojileri Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Can AYDIN, Vahap TECİM
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies An Application of Wearable Sensors for Cattle in Precision Dairy: Differentiation of Feeding and Rumination Activities Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet Hilal ÖZCANHAN
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi An Augmented Reality Application for Computer Engineering Curriculum Abstract   PDF
Mehmet ŞİMŞEK, Sinan TOKLU, Hamza ÖZSARAÇ, Sultan ZAVRAK, Ekrem BAŞER, Büşra TAKGİL, Zafer KANBUR
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi An Efficient Genetic Algorithm for Routing Multiple UAVs under Flight Range and Service Time Window Constraints Abstract   PDF
Murat KARAKAYA, Ender SEVİNÇ
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies An Examination upon the Crimes Committed on Informatics Summary Abstract   PDF (Türkçe)
Serkan GÖNEN, Halil İbrahim ULUS, Ercan Nurcan YILMAZ
 
Vol 8, No 1 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Kişi Takip Cihazı Seçimi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Bedrettin Ali AKÇA, Ahmet DOĞAN, Uğur ÖZCAN
 
Vol 8, No 2 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Anlamsal Veb Servislerinin Dinamik Çağrımı Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Özgür Gümüş, İsmal Yürek
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi AOMDV PROTOKOLÜNDE BLACK HOLE ATAKLARA KARŞI GELİŞTİRİLMİŞ GÜVENLİK UYGULAMASI Abstract   PDF (Türkçe)
Sinan TOKLU, Aziz AYDIN
 
Vol 7, No 3 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Applying Interactive 3d Education and Using Stereoscopic 3d Technology in Vocational Education Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Osman GÜLER, O. Ayhan ERDEM
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Attribute Reduction in Stochastic Information Systems Based On α-Dominance Abstract   PDF
EMEL KIZILKAYA AYDOGAN, mihrimah özmen
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bilgi Toplumuna Geçiş Ve Siber Güvenlik Abstract   Tam_Metin (Türkçe)
Ercan Nurcan YILMAZ, Halil İbrahim ULUS, Serkan GÖNEN
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bilgisayar Kullanıcılarına Yönelik Duygusal İfade Tespiti Abstract   PDF (Türkçe)
Uğur AYVAZ, Hüseyin GÜRÜLER
 
Vol 7, No 1 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bilişim Güvenliği Tedbirleri ve TKDK Kurumunda Uygulama Örneği Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Hüseyin ÇAKIR, Emine TUĞ, Ş. Feyza ADAK
 
Vol 9, No 1 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bir Öğrenme Yönetim Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi: Gazi Üniversitesi Örneği Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Vildan ATEŞ, Tolga GÜYER
 
Vol 7, No 1 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Breiman Algoritması Kullanılarak Homojen Alt Grupların Belirlenmesi: Bir Uygulama Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Özge AKŞEHİRLİ, Handan ANKARALI, Şengül CANGÜR, Mehmet Ali SUNGUR
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Bulut Tabanlı Mobil Diyabet Kontrol Uygulaması: Mobil Diyabetim Abstract   PDF (Türkçe)
Pelin YILDIRIM, Fatma BOZYİĞİT, Mehmet Hilal ÖZCANHAN, Semih UTKU
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Büyük Veride Kişi Mahremiyetinin Korunması Abstract   PDF (Türkçe)
Can EYÜPOĞLU, Muhammed Ali AYDIN, Ahmet SERTBAŞ, Abdül Halim ZAİM, Onur ÖNEŞ
 
Vol 8, No 2 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Canlı İnternet Yayınları İçin Otomatik Konuşma Tanıma Tekniği Kullanılarak Alt Yazı Oluşturulması Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Kutan Koruyan
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Comparison of Some Estimation Methods of the two parameter Weibull Distribution for Unusual Wind Speed Data Cases Abstract   Tam Metin
Yeliz MERT Kantar, Ibrahim ARIK, Ilhan USTA, Ismail YENİLMEZ
 
Vol 8, No 2 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Muhammet Damar, Yaşar Dereli, Zafer Dicle
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Development of a Predictive Maintenance Information System Using Statistical Process Control Principles Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Mehmet Ali ILGIN, Doğa SÖYLER, Kamil SÖZEN
 
Vol 8, No 1 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Eğitsel Web Arayüz Tasarımında Metaforlar: EMMA Adımları Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Mehmet FIRAT, Işıl KABAKÇI YURDAKUL
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Çalışılan Karmaşık Devre Problemlerinin Görsel Programlama Teknikleri Kullanılarak Analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Metin VARAN, Hasan Hakan GENÇ
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Erken Çocukluk Döneminde Otizm Teşhisine Yönelik Dinamik Uzman Sistem Tasarımı Abstract   Tam_Metin (Türkçe)
Hanife GÖKER, İsmail ŞAHİN, Hakan TEKEDERE
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Evaluating Quality of Primary Studies on Determining Object-Oriented Code Refactoring Candidates Abstract   Tam Metin
Jehad AL DALLAL
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies Examining the Factors Affecting the Decision to Repurchase Intention from Group-Buying Websites Abstract   PDF (Türkçe)
Çiğdem ALTIN GÜMÜŞSOY, Ali Can YETEREL
 
Vol 7, No 2 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi FATİH Projesinde Tablet PC Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Mehmet TEKEREK, Tuğba ALTAN, Ismail GÜNDÜZ
 
Vol 9, No 1 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Firma Başarısızlığı Tahminlemesi: Makine Öğrenmesine Dayalı Bir Uygulama Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Tevfik Şükrü YAPRAKLI, Hamit ERDAL
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Fiziksel Etkileşimli Oyun Tasarımı Sürecinde Katılımcı Görüşlerinin Belirlenmesi Abstract   Tam_Metin (Türkçe)
Yavuz İNAL, Kürşat ÇAĞILTAY
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi FTTH AĞLARDA PERFORMANS ANALİZİ Abstract   PDF (Türkçe)
Sakine HOCAOĞLU, Murat YÜCEL
 
Vol 7, No 3 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Geleneksel Devlet Anlayışından e-devlete: Türkiye ve Irak e-devlet Algısı Karşılaştırması Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Wadullah Majeed FADHIL, Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Görüntülerde İnsan Kulağı Tespit Ve Bölütlemesini Temel Alan Biyometrik Yetkilendirme Üzerine Bir İnceleme Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Bahadir KARASULU
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi İlişkisel ve İlişkisel Olmayan (NoSQL) Veri Tabanı Sistemleri Mimari Performansının Yönetim Bilişim Sistemleri Kapsamında İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
serdar ÖZTÜRK, Hatice Ediz ATMACA
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Information Passing in Heathcare Socical Networks Abstract   PDF
Gülay ÜNEL
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies Intranet-Based Information Technology Service Management Application Abstract   PDF (Türkçe)
Emrah ÇEKİÇ, Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ
 
Vol 9, No 1 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi İstanbul Borsası’nda İşlem Gören Firmaların Finansal Performanslarının Kümeleme Analizi ile Değerlendirilmesi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Emin Sertaç ARI, Hakan ÖZKÖSE, Ahmet DOĞAN, M. Hanefi CALP
 
Vol 7, No 3 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi İstatistiksel Veri Analizine İlişkin Genişleyebilir Bir Karar Ağacı Tasarımı Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Mevlüt UYSAL, Tolga GÜYER
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Kablosuz Ağlarda Gizli Düğüm Probleminde IEEE 802.11 MAC Katmanı RTS/CTS Mekanizmasının Çoklu Ortam Uygulamalarında Performansa Etkisi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Cemal KOÇAK, Bekir BORSUK
 
Vol 9, No 1 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alan Arama Alanlarının Kullanılabilirliği ve Buna Yönelik Kullanıcı Davranışlarının Belirlenmesi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Yavuz İNAL, Nesibe ÖZEN ÇINAR, Kürşat ÇAĞILTAY
 
Vol 7, No 2 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Probleminin Çözümü için Önce Grupla Sonra Rotala Merkezli Sezgisel Algoritma Önerisi Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Zafer BOZYER, Atakan ALKAN, Alpaslan FIĞLALI
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Klasik ve Sezgisel Bulanık İkili Karşılaştırma ile Yazılım Geliştirme Projelerinin Maliyet Tahmini: Uygulama Örneği Abstract   PDF (Türkçe)
Ayfer BAŞAR
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Medlıne Veritabanı Üzerinde Bulunan Tıbbi Dökümanların Kanser Türlerine Göre Otomatik Sınıflandırılması Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Ahmet HALTAŞ, Ahmet ALKAN
 
Vol 7, No 1 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Metin Madenciliği İle E-Ticaret Sitelerinin Belirlenmesi Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Tuğba KAŞIKÇI, Hadi GÖKÇEN
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi Abstract   PDF (Türkçe)
Ufuk TÜREN, Haluk ERDEM, Gökdeniz KALKIN
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Modeling and Predicting Critical Thinking Skills of University Students Using Data Analytics Tool Abstract   PDF
Ö.Özgür TANRIÖVER, Mohamad SOUBRA, Alp Oral ORHUN
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Öğrenci Verilerinin Korunması: Fatih Projesi Işığında Teknik Değerlendirme Abstract   PDF (Türkçe)
Ali İNAN, Mehmet Ercan NERGİZ, Yücel SAYGIN
 
Vol 6, No 3 (2013): BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ Öğrencilerin Mezuniyet Notlarının Veri Madenciliği Metotları İle Tahmini Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Dönüş ŞENGÜR, Ahmet TEKİN
 
Vol 8, No 2 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2.0 Uygulamalarının İncelenmesi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Arif Cem Topuz, Önder Yıldırım, Fatma Burcu Topu, Yüksel Göktaş
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Özdeşleşme, Kişi-Örgüt Uyumu ve İş Tatmini İlişkisi: Bilişim Uzmanlarına Yönelik Bir Araştırma Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Alptekin SÖKMEN, Yunus BIYIK
 
Vol 9, No 1 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Parametrik Olmayan Çok Değişkenli Varyans Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Özge PASİN, Handan ANKARALI, Şengül CANGÜR, Mehmet Ali SUNGUR
 
Vol 7, No 3 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Premise of Learning Analytics for Educational Context: Through Concept to Practice Abstract   Tam Metin
Yasemin GÜLBAHAR, Hale ILGAZ
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies Protein Structure Prediction with Discrete Artificial Bee Colony Algorithm Abstract   PDF (Türkçe)
Turgay BATBAT, Celal ÖZTÜRK
 
Vol 7, No 2 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Sağlık Hizmetleri Sektöründe Kablosuz Algılayıcı Ağlar Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Selma DİLEK, Suat ÖZDEMİR
 
Vol 7, No 2 (2014): Bilişim Teknolojileri Dergisi Sanal Ortam Ağlarında 6to4 Otomatik Tünelleme Yöntemi ile Performans Değerlendirilmesi Abstract   TAM METİN (Türkçe)
Arsan Adnan Hameed HAMEED, Osman Ayhan ERDEM
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Scrum Metodu Kullanılarak Bir Mobil Uygulama Geliştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet ELİBOL, Çiğdem SELÇUKCAN EROL
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Sınıf Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Bilişim Suçları Abstract   Tam_Metin (Türkçe)
Alpaslan GÖZLER, Ufuk TAŞÇI
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Sınıflandırıcı Topluluklarının Dengesiz Veri Kümeleri Üzerindeki Performans Analizleri Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Faruk BULUT
 
Vol 8, No 1 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Şirket İflaslarının Tahminlenmesinde Karar Ağacı Algoritmalarının Karşılaştırmalı Başarım Analizi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Aytuğ ONAN
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Tasarsız Ağlarda Yönlendirme Güvenliği Üzerine Kapsamlı Bir Araştırma Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Yılmaz VURAL, Murat AYDOS, Mehmet TEKEREK
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Tek Kart Bilgisayarlar ile Bulut Oluşturarak MapReduce İşlemleri Denemesi Abstract   Tam_Metin (Türkçe)
Levent AYSAN, İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Teknoloji Transfer Ofisleri İçin Kritik Başarı Faktörleri Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Mustafa DEĞERLİ, Metehan TOLON
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi The Comparison Study of Hierarchical Routing Protocols for Ad-Hoc and Wireless Sensor Networks: A Literature Survey Abstract   Tam Metin
Ibrihich OUAFAA, Krit SALAH-DDİNE, Laassiri JALAL, El Hajji SAİD
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies The Effect of Ubiquitous Learning on Academic Achievement and Motivation in Higher Education: The Case of Human-Computer Interaction Course Abstract   PDF (Türkçe)
Fatih ERDOĞDU, Sami ŞAHİN
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Tracing current-voltage curve of solar panel Based on LabVIEW Arduino Interfacing Abstract   Tam_Metin
Arar Hemza, Haouam Abdeslam, Chenni Rachid, Marcel Pasquinelli, Damien Barakel
 
Vol 9, No 3 (2016): International Journal of Informatics Technologies Traffic Accident Information Systems Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin Serdar GEÇER, Erman COŞKUN, Semih BİTİM, Kamil TAŞKIN
 
Vol 8, No 2 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Türk Eğitim Sisteminde Teknolojinin Etkin Kullanımı İçin Yapılan Projeler: 1984-2013 Dönemi Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Arif Cem Topuz, Yüksel Göktaş
 
Vol 8, No 1 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Türkiye'de Nonmedikal İlaç Satışı Yapan Web Sitelerinin Bilgi Kalitesi ve İçerik İnandırıcılığı Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Aytaç TEKİN, Serdar KULA
 
Vol 8, No 2 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Türkiye'deki Kullanıcıların Bazı Alan Adları Üzerine Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Anket Uygulaması Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Serkan Savaş, Nurettin Topaloğlu, Osman Güler
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Üniversitelerde Bilgi İşlemden Yönetim Bilişim Sistemlerine Geçiş: Mevcut Durum ve Beklentiler Abstract   PDF (Türkçe)
Muhammet DAMAR, Erman COŞKUN
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Usability Benchmarks for Interactive Whiteboards: Lessons Learned from Turkey’s Fatih Project Abstract   Tam Metin
Ali UÇAR, Pınar ONAY DURDU
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Using Biometric Features on Long Distance Videos for Accurate Pedestrian Age Classification Abstract   PDF
Omer Faruk İNCE, Ibrahim Furkan İNCE, Jang Sik PARK
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMİ VE BİR ÖRNEK UYGULAMA Abstract   PDF (Türkçe)
Tamer EREN, Emre VARLI
 
Vol 10, No 2 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Veri Analizinde İstatistik mi Veri Madenciliği mi? Abstract   PDF (Türkçe)
İlkim Ecem EMRE, Çiğdem SELÇUKCAN EROL
 
Vol 8, No 3 (2015): Bilişim Teknolojileri Dergisi Veri Büyüklüklerinin Veritabanı Yönetim Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişim: NOSQL Abstract   Tam_Metin (Türkçe)
Yılmaz GÖKŞEN, Hakan AŞAN
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Web Madenciliği Yöntemleri ile Web Loglarının İstatistiksel Analizi ve Saldırı Tespiti Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Işıl ÇINAR, Hasan Şakir BİLGE
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Web Tabanlı İstatistiksel Analiz: Faktöriyel Varyans Analizi ve Etkileşim Etkisinin Çoklu Karşılaştırma Yöntemi ile İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet Ali SUNGUR, Handan ANKARALI, Şengül CANGÜR
 
Vol 10, No 1 (2017): Bilişim Teknolojileri Dergisi Windows Registry ile Bilgisayar Güvenliğinin Sağlanması Abstract   PDF (Türkçe)
Nursel YALÇIN, Mehmet Serkan KILIÇ
 
Vol 9, No 2 (2016): Bilişim Teknolojileri Dergisi Yazılım Mühendisliğinde Tasarım Kalıpları Abstract   Tam Metin (Türkçe)
Mehmet KAYA
 
1 - 25 of 192 Items