Vol 2, No 3 (2016)

Table of Contents

From the Editor

Baş Editör Yazısı PDF (Türkçe)
Gülsün Leyla Uzun

Articles

Home Language Skills of the Third-Generation Turkish-Dutch Bilingual Children in the Netherlands PDF (1-15)
İrem Bezcioğlu Göktolga
Çok Uyaranlı Eğitim Ortamlarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi PDF (16-50) (Türkçe)
Hatice Turhan Ağrelim
Çocuk Romanlarının Demokratik Kültür Bilinci Edimine Etkisi (Burdur İli Örneği) PDF (51-70) (Türkçe)
Yasemin Gül Gedikoğlu Özilhan


________________________________________________

Journal of Language Education and Research (JLERE)
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi
ISSN: 2149-5602
Facebook Grup
Copyright © Journal of Language Education and Research