Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences

259.526 103.188

Dergimiz 2017 yılından itibaren TÜBİTAK- Dergipark'ın geliştirdiği UDS sistemini kullanacaktır. Makale gönderimlerinin UDS sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Dergimize makale gönderecek yazarlar http://dergipark.gov.tr/ksujes adresinden makalelerini gönderebilirler.

 


 
   

Vol 19, No 3 (2016)

Table of Contents

Research Articles

Aerodynamic forces acting on a circular cylinder with splitter plate at incidence PDF
Mustafa SARIOGLU, Mehmet SEYHAN, Yahya Erkan AKANSU
Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler ve Ayrık Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Yeni Bir Güç Kalitesi Olay Sınıflandırma Yöntemi PDF (Türkçe)
Ferhat UÇAR, Ömer Faruk ALÇİN, Beşir DANDIL, Fikret ATA
Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Turgut KAYA, Cenk KARAKURT
Farklı Bor Bileşik Kullanılarak MDF-AYPE Odun Plastik Kompozitlerin Yangına Dayanıklılığının Araştırılması PDF (Türkçe)
Ertuğrul ALTUNTAŞ, Tufan SALAN, Mehmet Hakkı ALMA
Üç Fazlı Asenkron Motor İçin Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu Kullanan Yapay Sinir Ağı Temelli Adaptif Hız Kontrol Sistemi Tasarımı PDF (Türkçe)
Erdal KILIÇ, Hasan Rıza ÖZÇALIK, Sami ŞİT
Determination of Microbial Dynamics and Some Metabolite Formation of Semi-Dried Tarhana Produced from Home-Made Yoghurt PDF
Yekta GEZGİNÇ
Dolaylı Akım Denetim Yöntemi ile Denetlenen D-STATKOM için Oransal + İntegral Denetleyici Tasarımı PDF (Türkçe)
Resul ÇÖTELİ, Beşir DANDIL
Engelli Bireylerin Eğitim ve İş Hayatında Kullanabilecekleri Akıllı Alet Panosu PDF (Türkçe)
Turab SELÇUK, Hüseyin TAMER, Zeynel BAŞ, Ahmet ALKAN
Orta Yoğunluklu Lif Levhanın (MDF) Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Isıl İşlemin Etkisi PDF (Türkçe)
Ferhat ÖZDEMİR
Pamuklu Dokuma Kumaşların Buruşma Mukavemetinin İplik Özelliklerinden Tahminlenmesi PDF (Türkçe)
Yahya CAN
Kahramanmaraş Merkez İlçesi ve Bazı Mahallelerindeki Cam, Plastik ve Kağıt Atık Potansiyelinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Mustafa DOLAZ, Nazlı Deniz BOZDOĞAN, Cengiz Ayhan ZIBA
Textile wastewater treatment with Ozone/Fenton process: Effect of pH PDF
Ahmet DUYAR, Kevser CIRIK
Tekstil Atık Külü İle Tekstil Atıksuyundan Renk Giderimi PDF (Türkçe)
Yağmur UYSAL, Fatma Nur KERECİ
A Buck Converter Design With Digitally Implemented P Controller PDF
Metin SALİHMUHSİN, Sabit BABAOĞLU
Risk Analizi: Bir Otomotiv Fabrikasında Gerçekleştirilen X Tipi Karar Matrisi Uygulaması PDF (Türkçe)
Pırıl TEKIN, Rızvan EROL
Dairesel Konduitlerde Hava Delik Çapının Hava Giriş Oranına Etkisinin Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi PDF (Türkçe)
Mehmet ÜNSAL, Ahmet Serdar YILMAZ, Pelin YÜCEL
Tekstil Atığı “Klima Tozu”ndan Selüloz Eldesi: Nitroselülozun Sentezi ve Karakterizasyonu PDF (Türkçe)
Cengiz Ayhan ZIBA, Sümeyye AKARSU, Gökhan GÖNÜL, Mustafa DOLAZ
Tekstil Atık Sularında Renk Gidermede Kullanılan Koagulantlar: Nişasta ve CMPS’nin Floklaşmaya Etkisi PDF (Türkçe)
Cengiz Ayhan ZIBA, Sümeyye AKARSU, Muhammed ARSLANTAŞ, Mustafa DOLAZ
Tekstil Atıklarından Selüloz Eldesi, Metil Selüloz Sentezi, Karakterizasyonu ve Çimento Pastasında Kullanımı PDF (Türkçe)
Ali KOÇ, Cengiz Ayhan ZIBA, Sümeyye AKARSU, Burcu ORHAN, Mustafa DOLAZ
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Karşılaştırılması PDF (Türkçe)
Yakup CUCİ, Mehmet ÜNSAL, Hatice Kübra KIRMACI
Gaziantep OSB Atıksularından UV/H2O2 Fotooksidasyonu İle Renk Giderimi PDF (Türkçe)
Yağmur UYSAL, Derviş YILANCIOĞLU
Venturilerin Ozon Enjeksiyon Performansının Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi PDF (Türkçe)
Yakup CUCİ, Mehmet ÜNSAL, Ahmet Serdar YILMAZ, Hatice Kübra KIRMACI
Secure Data Transmission in Computer and Mobile Device over Bluetooth PDF (Türkçe)
Mehmet Ali ÖZÇELİK, M.Kemal KIYMIK
Kahramanmaraş ve Çevresindeki Kireçtaşlarının Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri PDF (Türkçe)
Ahmet ÖZBEK
Otonom Bir Mobil Robotun Parçacık Sürü Algoritması ile Optimum Yörünge Kontrolü PDF (Türkçe)
Ebubekir PEKDEMİR, Mahit GÜNEŞ
Parçacık Sürü Optimizasyonu ve PID ile Mobil Robotun Optimum Yörünge Kontrolü PDF (Türkçe)
Ömer BERBER, Muharrem ATEŞ, Hussein Alruım ALHASSAN, Mahit GÜNEŞ
Otoyollardaki Trafik Işıkları Kontrol Sistemi Modellemesi Bulanık Karar Tabanlı Görsel Uygulaması PDF (Türkçe)
Müslüm ÖZTÜRK, Turan PAKSOY

Reviews

Kırmızı Biberden Pigment Ekstraktsiyonunda Kullanılan Yöntemler PDF (Türkçe)
Özlem TURGAY, Elif ÇELİK
Analog Dijital Çeviricilerin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Nisa NACAR ÇIKAN, Murat AKSOY, Bülent BÜYÜKGÜZEL


ISSN: 1309-1751