Cilt: 7 Ek Sayı 1

İçindekiler

Makaleler

Kapak ve Yayın Kurulu PDF
MAKUFEBED Yayın Kurulu
Bazı Tetrasübstitüe-İmidazol Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması PDF
İsmail KAYAĞİL, Başak FİDAN
Eğirdir Gölü’nden Su Çeken Devlet Su İşleri’nin(DSİ) Pompalarından Kaçan Balık Türleri ve Yoğunlukları PDF
Mete KUŞAT
Trofik Durum İndeksi ile Anahtar Sınırlayıcı Parametrelerin Değerlendirilmesi: Taihu Gölü Örneği PDF
Dilek Eren AKYÜZ
Burdur’da Yıllık ve Aylık Ortalama Maksimum Hava Sıcaklığı Dağılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalanması ve Analizi PDF
Hasan Hüseyin AKSU, Kerem HEPDENİZ
Demir Yüklemenin MCM-41 ve MCM-48 Mezo Gözenekli Yapıların Fizikokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi PDF
Suna BALCI
Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyı Erozyonu Tehlikesi PDF
Nihat DİPOVA
Burdur İli Balıkları: Biyoçeşitlilik Envanteri, Popülasyon ve Habitat Durumları PDF
Fahrettin KÜÇÜK, İskender GÜLLE, Deniz İNNAL, Salim Serkan GÜÇLÜ
Tere Bitkisindeki Metallerin Atomik Absorpsiyon Spektrometre ile Tayini PDF
Burcu KABAK, Yasin ARSLAN, Diğdem TRAK, Yılmaz ERDEM, Erdal KENDÜZLER
Comparing the Efficacy of mtDNA COI-based Taxonomy in the Freshwater Gastropod Genus Graecoanatolica in West Anatolia (Gastropoda: Hydrobiidae) PDF (English)
Muzaffer DÜKEL, Ayse Gul MUTLU, Umit KEBAPCI, Zeki YILDIRIM
Antalya İli Kumluca İlçesi Kavun Seralarından Toplanan Tetranychus Urticae (Koch) (Acari:Tetranychidae) Popülasyonlarının Abamectin ve Spirodiclofen'e Karşı Direnç Düzeyleri PDF
İrfan TURAN, Sibel YORULMAZ SALMAN, Recep AY
Miyokardiyal Telositler PDF
Mustafa ÖZTOP, Ruaa NADA, Kenan ÇINAR
Isparta Deresi'nin Su ve Sedimentlerindeki Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi PDF
HASAN KALYONCU, CELAL ÖZAN, SELDA TEKİN ÖZAN
First Record of the Water Mite Atractides polyporus (K. Viets, 1922) (Acari; Hydrachnidia; Hygrobatidae) for Turkey PDF (English)
Pınar GÜLLE, İskender GÜLLE, Yunus Ömer BOYACI


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


ISSN: 1309-2243