Mehmet Fuat Köprülü’nün Bugünkü Edebiyat Adlı Eserindeki Eleştiri Yazıları

Zafer Özdemir
2.297 1.036

Öz


Bu çalışmada, Mehmet Fuat Köprülü’nün Bugünkü Edebiyat adlı eserinde
Eserler Arasında bölümündeki eleştiri yazıları incelenmiştir. Millî edebiyat
anlayışıyla hareket eden Köprülü’nün bu eseri, Türkçü edebiyat eleştirisini
örneklendiren metinlerden oluşmaktadır. Köprülü, Bugünkü Edebiyat adlı
eserindeki eleştirilerinde Gustave Lanson’un araştırmacı, Hippolyte Taine’in
sosyolojik ve pozitivist yaklaşımından yararlanmış ancak yargılarında öznel
ve izlenimci yaklaşım içinde olmayı tercih etmiştir. Bu makalemizde, Fuat
Köprülü’nün eleştiri ile ilgili teorik çalışmalarının uygulamalı çalışmaları ile
uyum ve tutarlık içinde olduğu tespit edilmiştir.


Tam metin:

PDF