Ortaçağda Akdeniz Köle Ticaretine Dair Bazı Tespitler

Zeynep Güngörmez
1.232 532

Öz


En eski çağlardan beri çeşitli şekillerde var olduğu bilinen kölelik müessesesi
ortaçağa gelindiğinde ticaretin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ortaçağda insanlar, bazen savaşlarda esir edilip köle olarak alınıp
satılmak suretiyle, bazen de bizzat kendilerini ve çocuklarını köleleştirerek
bu ticari halka içerisinde yer almışlardır. Bu makalede özellikle Haçlı Seferleri
ile birlikte Akdeniz’de sayıları artış gösteren kölelere değinilerek, ortaçağ
şartlarında köle ticaretinin mahiyeti ve işleyişi ile ilgili tespitler yapılmıştır.
Ayrıca insanın, yine bir insan tarafından ticari emtia olarak satılmasını ve
köleleştirilen kimselerin içinde bulundukları zorlu yaşam koşullarını izaha
çalışılmıştır. Ortaçağ köleleri ve yaşam biçimleri ile ilgili olarak ise dönemin
kaynaklarına ve muhtelif tetkik eserlere müracaat edilmiştir. Kölelerin fiziki
özellikleri ve fiyatları, ilahi dinlerde kölelik ve köle tacirleri, kölelerin yaşam
şartları ve hukuki hakları, fidye uygulaması, siyasi sahada köleliğin kullanılması,
ortaçağ Akdeniz köle ticaretinde Türklerin durumu ve son olarak
Akdeniz’de köle pazarları gibi müstakil başlıklar altında çalışma tamamlanmıştır.


Tam metin:

PDF